Přejít k obsahu


Problém statusu přírodních zákonů v Popperově rané teorii poznání

Citace:
PAITLOVÁ, J. Problém statusu přírodních zákonů v Popperově rané teorii poznání. Pro-Fil, 2016, roč. 17, č. 2, s. 2-14. ISSN: 1212-9097
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Problem of the Status of Natural Laws in Popper's Early Theory of Knowledge
Rok vydání: 2016
Autoři: Mgr. Jitka Paitlová Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Stať se zaměřuje na problém statutu přírodních zákonů, přičemž vychází z analýzy Popperova raného díla Die beiden Grundprobleme der Erkenntnislehre, které sice vzniklo ještě před Logiku vědeckého zkoumání, avšak bylo vydáno až o téměř padesát let později. Popper i logičtí pozitivisté se shodnou na tom, že z logického hlediska lze rozhodnout pouze mezi pravdivostí a nepravdivostí singulárních výpovědí o skutečnosti, nikoli však těch všeobecných. Pozitivisté proto odmítají uznat přírodní zákony za všeobecné výpovědi a označují je za pouhé souhrnné zprávy, které lze s konečnou platností verifikovat, resp. falzifikovat. Na rozdíl od logických pozitivistů ale Popper tvrdí, že přírodní zákony jsou všeobecnými výpověďmi, které jsou s konečnou platností (logicky) falzifikovatelné, zatímco v pozitivním smyslu se mohou pouze dočasně (pragmaticky) osvědčit. Popper se přitom inspiruje tzv. konsekventním pragmatismem a své řešení problému statutu vědeckých zákonů označuje jako asymetrii hodnot.
Abstrakt EN: This paper focuses on the problem of the status of natural laws and is based upon an analysis of Popper’s early work Die beiden Grundprobleme der Erkenntnislehre that had been written before his Logic of Scientific Discovery but was published almost fifty years later. Popper and logical positivists agree that from the logical point of view it is possible to decide about the truth of singular reality statements but never of those general. Therefore, the positivists refuse to acknowledge natural laws as general statements and they call them just summary reports which can be definitively verified or falsified. Against this Popper asserts that natural laws are general statements which are definitively (logically) falsifiable, while in a positive way they can be only temporarily (pragmatically) corroborated. Popper is inspired by so called consequent pragmatism and he calls his own solution of the problem of the status of natural laws the asymmetry of values.
Klíčová slova

Zpět

Patička