Přejít k obsahu


XRD, SAXS and PALS investigations of three different polymers reinforced with tetraoctylammonium exchanged montmorillonite

Citace:
JANKOVIČ, L., VÉGSÖ, K., ŠIFALLOVIČ, P., ŠAUŠA, O., ČAPLOVIČ, L., ČAPLOVIČOVÁ, M., MEDLÍN, R., UHLÍK, P., NÓGELLOVÁ, Z. XRD, SAXS and PALS investigations of three different polymers reinforced with tetraoctylammonium exchanged montmorillonite. INTERNATIONAL JOURNAL OF POLYMER ANALYSIS AND CHARACTERIZATION, 2016, roč. 21, č. 6, s. 524-536. ISSN: 1023-666X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: XRD, SAXS and PALS investigations of three different polymers reinforced with tetraoctylammonium exchanged montmorillonite
Rok vydání: 2016
Autoři: Luboš Jankovič , Karol Végsö , Peter Šifallovič , Ondrej Šauša , Lubomír Čaplovič , Mária Čaplovičová , Ing. Rostislav Medlín Ph.D. , Peter Uhlík , Zuzana Nógellová
Abstrakt CZ: Byly připraveny tři rozdílné polymery s použitím jílu povrchově modifikovaného tetraoctylammoniem (4C8). Disperze jílových silikátových vrstev byla studována rentgenovou difrakcí (XRD) a maloúhlovým rozptylem (SAXS). Rozměry dutin byly měřeny pomocí spektroskopie doby života anihilace pozitronů (PALS). Rozptylové metody potvrdily rozvrat organizace všech polymerních lamel po přidání organojílu a vytvoření částečně mezikalcinačních systémů pro polyamidy a polycaprolactiny. Přitomnost organojílu v polymeru zvýšilo dolní hranici průměrné doby života pozitronu T3 polyamidu a snížilo horní hranici T3 pro polycaprolacton a polyethylen.
Abstrakt EN: Three different polymer nanocomposites were prepared using clay modified with tetraoctylammonium (4C8) surfactant. The dispersion of clay silicate layers were studied using X-ray diffraction (XRD) and small angle scattering (SAXS). Free volume cavity sizes were studied with positron annihilation lifetime spectroscopy (PALS). Scattering methods confirmed disruption of all polymer lamellae organization upon organoclay addition and the creation of partially intercalated systems for polyamide and polycaprolactone. Presence of the organoclay in the polymers enlarge the lower value of average positronium lifetime T3 of polyamide and reduce the higher value of T3 for the polycaprolactone and polyethylene.
Klíčová slova

Zpět

Patička