Přejít k obsahu


Integral formulas for transformation of potential field parameters in geosciences

Citace:
NOVÁK, P., ŠPRLÁK, M., TENZER, R., PITOŇÁK, M. Integral formulas for transformation of potential field parameters in geosciences. EARTH-SCIENCE REVIEWS, 2017, roč. 164, č. 1, s. 208–231. ISSN: 0012-8252
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Integral formulas for transformation of potential field parameters in geosciences
Rok vydání: 2017
Autoři: Prof. Ing. Pavel Novák Ph.D. , Ing. Michal Šprlák Ph.D. , Ing. Robert Tenzer Ph.D. , Ing. Martin Pitoňák Ph.D.
Abstrakt CZ: V tomto článku uvažujeme okrajové úlohy teorie potenciálu, které jsou potřebné pro transformaci a pokračování vybraných parametrů potenciálního pole. U všech transformací uvažujeme možné parametry potenciálu až do tensoru třetího řádu. Integrální rovnice definované pro sférickou hranici umožňují transformaci parametrů různých řádů a jejich pokračování v 3-D prostoru. Tento matematický aparát může být použit pro harmonický potenciál, elektrického, magnetického nebo gravitačního, za předpokladu jeho konzervativnosti. Integrální transformace jsou diskutovány v souvislosti s geovědními aplikacemi, zejména pokud jde o gravitační pole Země. Tento článek ale může sloužit jako reference pro obecné integrální transformace možných parametrů potenciálních polí v každé vědecké nebo inženýrské oblasti.
Abstrakt EN: In this article boundary-value problems of potential theory, that are required for transforming and continuing selected parameters of a potential field, are discussed. By the potential field parameters we understand the potential and its gradients (potential gradients) up to the third order. In particular, integral equations defined for a spherical boundary transforming potential gradients of different orders and continuing potential gradients of the same order through the 3-D space are reviewed and classified. This mathematical apparatus can be used for any harmonic potential, such as electric, magnetic or gravitational, under the assumption of its conservativeness, i.e., neglecting possible temporal variations. Integral transforms are discussed in context of geoscience applications, namely in terms of the Earth's gravitational field; however, the article can serve as a general reference for integral transforms of potential field parameters in any scientific or engineering area where potential fields are used
Klíčová slova

Zpět

Patička