Přejít k obsahu


The suitability of 42SiCr steel for Quenching and Partitioning Process

Citace:
KUČEROVÁ, L., JIRKOVÁ, H., KÁŇA, J. The suitability of 42SiCr steel for Quenching and Partitioning Process. Manufacturing Technology, 2016, roč. 16, č. 5, s. 984-989. ISSN: 1213-2489
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The suitability of 42SiCr steel for Quenching and Partitioning Process
Rok vydání: 2016
Autoři: Doc. Ing. Ludmila Kučerová Ph.D. , Dr. Ing. Hana Jirková , Ing. Josef Káňa
Abstrakt CZ: QP (quenching and partitioning ? kalení s následnou výdrží na difúzi uhlíku) proces byl aplikován na středně uhlíkovou ocel CMnSiCr jako tepelné zpracování nebo tepelně mechanické zpracování. Byly použity různé rychlosti ohřevu a ochlazování a několik zpracování bylo následováno popuštěním. Měřením mechanických vlastností byl sledován vliv různých procesních parametrů zpracování na výslednou strukturu a vlastnosti. Mikrostruktura byla analyzována s využitím světelné a řádkovací elektronové mikroskopie. Objemový podíl zbytkového austenitu byl stanoven RTG difrakční fázovou analýzou, která zjistila 14-21% austenitu ve zpracovaných vzorcích. Byly dosaženy vysoké pevnosti kolem 1900MPa při tažnostech 12-19%.
Abstrakt EN: QP (quenching and partitioning) heat and thermo-mechanical treatment was applied to middle carbon, low alloyed CMnSiCr steel. Various heating and cooling rates were tested for this steel and several treatments were accompanied by following annealing step. The effect of various processing strategies on mechanical properties and microstructures were determined by tensile tests and microstructure analysis carried out by the means of light and scanning electron microscopy. Volume fraction and morphology of retained austenite was further established by X-ray diffraction phase analysis. 14-21% of retained austenite was found in the samples after the treatments. High strengths around 1900MPa were obtained for most of the treatments with ductility between 12-19%.
Klíčová slova

Zpět

Patička