Přejít k obsahu


Microstructure of MS1 maraging steel in 3D-printed products afres semi-solid processing

Citace:
RUBEŠOVÁ, K., JENÍČEK, Š., KÁŇA, J., ZETKOVÁ, I. Microstructure of MS1 maraging steel in 3D-printed products afres semi-solid processing. In Proceedings of the 27th DAAAM International Symposium. Vienna: DAAAM International, 2016. s. 0467-0472. ISBN: 978-3-902734-08-2 , ISSN: 1726-9679
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Microstructure of MS1 maraging steel in 3D-printed products afres semi-solid processing
Rok vydání: 2016
Místo konání: Vienna
Název zdroje: DAAAM International
Autoři: Kateřina Rubešová , Ing. Štěpán Jeníček , Ing. Josef Káňa , Ing. Ivana Zetková Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Technologie 3D tisku nabývá v průmyslu stále většího významu. Jedním z nejčastěji používaných materiálů pro tuto technologii je precipitačně vytvrditelná ocel MS1, jejíž vlastnosti jsou velmi dobře zdokumentovány. Oceli maraging jsou vůbec nejpevnějším homogenním materiálem. Tyto oceli legované Co, Mo, Ti a Al mají neobvyklé vlastnosti a předurčují tuto ocel na použití pro vysoce zatěžované konstrukce, které jsou vystavovány zejména dynamickému namáhání. Pakliže je tato ocel podrobena semi-solid zpracování, lze u ní díky specifickým podmínkám toho procesu získat near net shape produkt v jednom tvářecím kroku a navíc dosáhnout nekonvenčních mikrostruktur, a s tím souvisejících fyzikálních, chemických i mechanických vlastností. Díky tomuto zpracování a zlepšeným mechanickým vlastnostem lze rozšířit pole využití tohoto materiálu. Tato technologie byla již dobře zvládnuta pro vysokolegované oceli s širokým intervalem tvářecích teplot. Vzhledem k technologické náročnosti procesu nebyla zatím podrobněji zkoumána možnost použití středně a nízkouhlíkových ocelí. V provedeném experimentu byla použita nízkouhlíková ocel MS1 Maraging steel, polotovar byl připraven pomocí technologie 3D tisku. Výchozí parametry pro zpracování v semi-solid stavu byly navrženy výpočtem. V článku je řešena problematika hodnocení mikrostruktury uvedené oceli před a po zpracování různými parametry v semi-solid stavu. Vzniklé mikrostruktury byly analyzovány pomocí světelné a elektronové mikroskopie s využitím EDS a EBSD detektorů.
Abstrakt EN: The importance of 3D printing in today’s industry is continuously increasing. One of the materials which are frequently used in this process is the precipitation-hardenable MS1 Maraging steel whose properties after conventional treatment have been thoroughly mapped. Maraging steels belong to the strongest homogeneous steel materials ever. Their alloying additions include cobalt, molybdenum, titanium and aluminium, and their unusual properties make them candidates for heavy-duty parts operating predominantly under dynamic loading. Semi-solid processing of this particular steel enables near-net shape products to be made using a single production step. Furthermore, unconventional microstructure and physical, chemical and mechanical properties can be obtained by this process. The semi-solid processing route and the mechanical properties achieved by it can expand the potential uses of this material. Semi-solid processing of small volumes of material has already been mastered with high-alloy steels which offer a wide range of forming temperatures. However, as this process is technically demanding, its use for medium and low-alloy ultra-high-strength steels has not been explored in greater detail yet. In the present experiment, MS1 Maraging steel was studied. The experimental feedstock was made by 3D printing. The initial set of semi-solid processing parameters was proposed on the basis of calculation and then tested experimentally. In this article, description of the microstructures of this steel before and after several semi-solid processing routes is given, based on examinations using optical and electron microscopy.
Klíčová slova

Zpět

Patička