Přejít k obsahu


A Study of Material-Technological Modelling for Choosing the Ideal Cooling Rate for Designing Production of Closed die Forgings using 30MnVS6 Steel

Citace:
IBRAHIM, K., VOREL, I., JENÍČEK, Š., KÁŇA, J., RUBEŠOVÁ, K., OPATOVÁ, K., KOTĚŠOVEC, V. A Study of Material-Technological Modelling for Choosing the Ideal Cooling Rate for Designing Production of Closed die Forgings using 30MnVS6 Steel. In Proceedings of the 27th DAAAM International Symposium. Vienna: DAAAM International, 2016. s. 551-555. ISBN: 978-3-902734-08-2 , ISSN: 1726-9679
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: A Study of Material-Technological Modelling for Choosing the Ideal Cooling Rate for Designing Production of Closed die Forgings using 30MnVS6 Steel
Rok vydání: 2016
Místo konání: Vienna
Název zdroje: DAAAM International
Autoři: Ing. Khodr Ibrahim , Ing. Ivan Vorel , Ing. Štěpán Jeníček , Ing. Josef Káňa , Kateřina Rubešová , Kateřina Opatová , Ing. Vratislav Kotěšovec
Abstrakt CZ: Výroba výkovků je komplexní a náročný proces skládající se z mnoha tvářecích operací často také zahrnující následné tepelné zpracování. Odladěná výrobní linka je základní podmínkou pro produkci výrobků nejvyšší kvality, která je nezbytná pro ziskové fungování kovárenského podniku. Úpravy výrobního procesu na základě požadavků zákazníku však mohou přinést problémy. A právě metoda materiálově-technologického modelování umožňuje testovat a optimalizovat navržené změny v laboratorních podmínkách mimo výrobní závod a tak předcházet prodlevám způsobeným změnami na výrobní lince a jejich odlaďováním. Materiálově-technologické modelování umožňuje přesnou kontrolu a také rychlé změny procesních parametrů na základě požadavků trhu. Výsledkem modelování jsou optimální parametry výrobního procesu výkovku, hodnoty mechanických vlastností a také mikrostrukturní rozbor. V této práci je popsáno použití materiálově-technologického modelování na studium vlivu maximální hodnoty deformace na kriticky deformovanou oblast v závislosti na rychlosti chlazení z tvářecí teploty a vliv těchto parametrů na výslednou mikrostrukturu a mechanické vlastnosti.
Abstrakt EN: Production of forgings contains complex and demanding processes that consist of a number of forging operations which can also include post-forge heat treatment. An optimized manufacturing line is a prerequisite for obtaining prime-quality products which in turn are essential for profitable operation of a forging company. Problems may, however, arise from modifications to the manufacturing route due to changing customer needs. To prevent the production line from being temporarily suspended for changeover and optimization. The use of material-technological modelling with the required modifications can be tested and optimized under laboratory conditions outside the plant without disrupting the production. Thanks to material-technological modelling, the process parameters can be well controlled and varied rapidly in response to changes in market requirements. Outcomes of the modelling runs include ideal parameters for the manufacturing process of the forging part and results of microstructure analysis. This study describes the use of material-technological modelling for exploring and studying the impact of the maximum amount of deformation and its effect on the critical deformed area correlated with different rates of cooling of a particular forged part from the finish-forging temperature on its microstructure
Klíčová slova

Zpět

Patička