Přejít k obsahu


Difficulties with Wh-Questions in Czech TTS System

Citace:
JŮZOVÁ, M., TIHELKA, D. Difficulties with Wh-Questions in Czech TTS System. In Text, Speech, and Dialogue 19th International Conference, TSD 2016, Brno , Czech Republic, September 12-16, 2016, Proceedings. Heidelberg: Springer, 2016. s. 359-366. ISBN: 978-3-319-45509-9 , ISSN: 0302-9743
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Difficulties with Wh-Questions in Czech TTS System
Rok vydání: 2016
Místo konání: Heidelberg
Název zdroje: Springer
Autoři: Ing. Markéta Jůzová , Ing. Daniel Tihelka Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Větná intonace je velmi důležitá pro rozlišení různých typů vět (oznamovací věty, otázky pod.), zvláště pak v jazycích, které nemají pevný slovosled. Je tedy důležité řešit ji i v systémech syntézy řeči. Tento článek se zabývá problémem doplňovacích otázek, jejichž intonace se od intonace základního typu otázek (zjišťovacích) liší. Diskutujeme možnost použití doplňovacích otázek (nahraných během přípravy řečového korpusu) v syntéze řeči. Správné použití těchto nahrávek je testováno na reálném systému syntézy řeči a hodnoceno poslechovými testy. Dále jsme se zaměřili na problém vnímání doplňovacích otázek posluchači, s cílem rozhodnout, zda posluchači více preferují fonologicky správnou (klesavou) intonaci v tomto typu otázek.
Abstrakt EN: The sentence intonation is very important for differentiation of sentence types (declarative sentences, questions, etc.), especially in languages without fixed word order. Thus, it is very important to deal with that also in text-to-speech systems. This paper concerns the problem of wh-question, where its intonation differs from the intonation of another basic question type – yes/no question. We discuss the possibility to use wh-questions (recorded during the speech corpus preparation) in speech synthesis. The inclusion and appropriate usage of these recordings is tested in a real text-to-speech system and evaluated by listening tests. Furthermore, we focus on the problem of the perception of wh-question by listeners, with the aim to reveal whether listeners really prefer phonologically correct (falling) intonation in this type of questions.
Klíčová slova

Zpět

Patička