Přejít k obsahu


Relevant Documents Selection for Blind Relevance Feedback in Speech Information Retrieval

Citace:
SKORKOVSKÁ, L. Relevant Documents Selection for Blind Relevance Feedback in Speech Information Retrieval. In Text, Speech, and Dialogue 19th International Conference, TSD 2016, Brno , Czech Republic, September 12-16, 2016, Proceedings. Heidelberg: Springer, 2016. s. 418-425. ISBN: 978-3-319-45509-9 , ISSN: 0302-9743
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Relevant Documents Selection for Blind Relevance Feedback in Speech Information Retrieval
Rok vydání: 2016
Místo konání: Heidelberg
Název zdroje: Springer
Autoři: Ing. Lucie Skorkovská ,
Abstrakt CZ: Tento článek prezentuje experimenty s výběrem dokumentů pro slepou zpětnou vazbu ve vyhledávání informací v řeči. Byly upraveny a použity metody normalizace skóre, které se běžně používají v oboru verifikace řečníka, pro dynamické nastavení prahu pro výběr pseudo relevantních dokumentů pro použití ve slepé zpětné vazbě. Metody jsou otestovány v různých přístupech k vyhledávání informací, aby bylo možno potvrdit nezávislost navžených metod normalizace skóre na použité metodě vyhledávání a univerzálnost dosaženého zlepšení.
Abstrakt EN: The experiments presented in this paper were aimed at the selection of documents to be used in the blind or pseudo relevance feedback in spoken document retrieval. The previous experiments with the automatic selection of the relevant documents for the blind relevance feedback method have shown the possibilities of the dynamical selection of the relevant documents for each query depending on the content of the retrieved documents instead of just blindly defining the number of the relevant documents to be used in advance. The score normalization techniques commonly used in the speaker identification task are used for the dynamical selection of the relevant documents. In the previous experiments, the language modeling information retrieval method was used. In the experiments presented in this paper, we have derived the score normalization technique also for the vector space information retrieval method. The results of our experiments show, that these normalization techniques are not method-dependent and can be successfully used in several information retrieval system settings.
Klíčová slova

Zpět

Patička