Přejít k obsahu


Genetic algorithm application in image segmentation

Citace:
JEDLIČKA, P., RYBA, T. Genetic algorithm application in image segmentation. Pattern Recognition and Image Analysis, 2016, roč. 26, č. 3, s. 497-501. ISSN: 1054-6618
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Genetic algorithm application in image segmentation
Rok vydání: 2016
Autoři: Ing. Pavel Jedlička , Ing. Tomáš Ryba ,
Abstrakt CZ: Vzhledem ke schopnosti živých organizmů přežívat řadu let a přizpůsobovat se okolním podmínkám, je mechanizmus evoluce inspirací pro vytvoření genetického algoritmu. Cílem této práce je prozkoumat možnosti využití genetického algoritmu pro segmentaci digitálních obrazových dat, vhodným způsobem tento algoritmus naimplementovat a vytvořit nástroje pro jeho testování. Dále pak prozkoumat možné volby parametrů algoritmu a porovnat kvalitu výsledků s jinými segmentačními metodami na různých obrazových datech.
Abstrakt EN: In consideration of living organisms’ ability to endure for years, and their ability to adapt to surrounding environment, the mechanism of evolution is the inspiration for creating a new genetic algorithm. The goal of this paper is to examine possibilities of genetic algorithm application for segmentation of digital image data, implementation of this algorithm, and to create tools for its testing. The next goal is to examine possible choices of algorithm’s parameters, and to compare quality of the results with other segmentation methods within various image data.
Klíčová slova

Zpět

Patička