Přejít k obsahu


A Multimodal Dialogue System for Air Traffic Control Trainees Based on Discrete-Event Simulation

Citace:
ŠMÍDL, L., CHÝLEK, A., ŠVEC, J. A Multimodal Dialogue System for Air Traffic Control Trainees Based on Discrete-Event Simulation. In Proceedings of the 17th Annual Conference of the International Speech Communication Association (Interspeech 2016). Red Hook, NY: Curran Associates, Inc., 2016. s. 379-380. ISBN: 978-1-5108-3313-5 , ISSN: 2308-457X
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: A Multimodal Dialogue System for Air Traffic Control Trainees Based on Discrete-Event Simulation
Rok vydání: 2016
Místo konání: Red Hook, NY
Název zdroje: Curran Associates, Inc.
Autoři: Ing. Luboš Šmídl Ph.D. , Ing. Adam Chýlek , Ing. Jan Švec Ph.D. ,
Abstrakt CZ: V článku představujeme multimodální dialogový systém koncipovaný jako učební pomůcka pro budoucí řídící letového provozu (ATCO). Systém byl vytvořen s použitím frameworku řízení dialogu založeném na diskrétní simulaci spolu s cloudovým řešením systémů rozpoznávání mluvené řeči a syntézy řeči z textu. Náš systém napodobuje piloty v komunikaci s řízením letového provozu a umožňuje ATCO nacvičovat řízení ve virtuálním vzdušném prostoru za použití mluvených příkazů z anglické letecké frazeologie
Abstrakt EN: In this paper we present a multimodal dialogue system designed as a learning tool for air traffic control officer trainees (ATCO). It was developed using our discrete-event simulation dialogue management framework with cloud-based speech recognition and text-to-speech systems. Our system mimics pilots in an air traffic communication, allowing the ATCOs to practice a control of a virtual airspace using spoken commands from air traffic control English phraseology.
Klíčová slova

Zpět

Patička