Přejít k obsahu


Examining the Ability of One–Class Classifier to Ensure the Spectral Smoothness of Concatenated Units

Citace:
TIHELKA, D., GRŮBER, M., MATOUŠEK, J., JŮZOVÁ, M. Examining the Ability of One–Class Classifier to Ensure the Spectral Smoothness of Concatenated Units. In 2016 IEEE 13th International Conference on Signal Processing Proceedings. New York: IEEE, 2016. s. 578-583. ISBN: 978-1-5090-1345-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Examining the Ability of One–Class Classifier to Ensure the Spectral Smoothness of Concatenated Units
Rok vydání: 2016
Místo konání: New York
Název zdroje: IEEE
Autoři: Ing. Daniel Tihelka Ph.D. , Ing. Martin Grůber Ph.D. , Doc. Ing. Jindřich Matoušek Ph.D. , Ing. Markéta Jůzová ,
Abstrakt CZ: V článku je prezentován první experiment s klasifikátorem do jedné třídy, jehož cílem je nahradit "klasický", na heuristikách založený, odhad spojitosti jednotek řetězených v systémech syntézy řeči metodou výběru jednotek. K trénování klasifikátorů pro jednotlivé samohlásky byly spočteny vzdálenosti spektrálních příznaků mezi sousedícími vektory v nahrávkách přirozené řeči, které reprezentují přirozené spojení jednotek. Pro vyhodnocení byly provedeny ah-hoc poslechové testy, ve kterých byly výstupy klasifikátorů porovnány s hodnocením množiny spojitých a nespojitých případů. K dalšímu ověření schopnosti klasifikátorů nahradit klasický přístup měření spojitosti byly tyto klasifikátory zapojené do našeho systému TTS.
Abstrakt EN: We present initial experiments with one–class clas- sification, aimed at replacing the “classic” heuristics–based mea- sures used to estimate the smoothness of units concatenated together within unit selection speech synthesizers. A set of spectral feature distances was computed between neighbouring frames in natural speech recordings, i.e. those representing natural joins, from which the per–vowel classifier was trained. For the evaluation, we carried out ad–hoc listening tests collecting several examples of smooth and discontinuous joins, against which the classifier is tested. In addition, we also plugged the classifier into our TTS system to verify that the technique is capable of replacing the classic approach in the generic unit selection procedure.
Klíčová slova

Zpět

Patička