Přejít k obsahu


Richardson Affaire: Great Britain and the Tokugawa Bakufu 1862-1863

Citace:
KODET, R. Richardson Affaire: Great Britain and the Tokugawa Bakufu 1862-1863. Prague Papers on the History of International Relations, 2016, roč. 2016, č. 1, s. 42-59. ISSN: 1803-7356
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Richardson Affaire: Great Britain and the Tokugawa Bakufu 1862-1863
Rok vydání: 2016
Autoři: PhDr. Roman Kodet Ph.D.
Abstrakt CZ: Poté, co Japonsko muselo otevřít své přístavy, bylo západními mocnostmi přinuceno k podepsání nerovných smluv. Tato skutečnost vyvolala hnutí sonno džoi, které vedli samurajové kritizující ústupnost tokugawského šógunátu vůči cizincům. Zamýšleli proto nejen vyhnat cizince, ale také svrhnout šógunát a obnovit přímou vládu císaře. Za tímto cílem zahájili sérii útoků proti zahraničním občanům. Patrně nejvýznamnějším z nich byla vražda britského obchodníka Charlese Lennoxe Richardsona samuraji z panství Sacuma. Na rozdíl od předchozích útoků byli vyníci identifikovatelní. Británie proto požadovala nejen vyšetření incidentu, ale také požadavek odškodnění rodiny oběti a garance, že šógunát bude chránit životy zahraničních občanů na území Japonska. Snaha Tokugawů o odpor byla marná a ani zdržovací taktika nebyla úspěšná. Poté, co dali Britové najevo ochotu použít námořní sílu, musela vláda v Edu ustoupit.
Abstrakt EN: After Japan was forced to open its ports to the western powers, by the threat of western navies, it was further compelled to sign unequal treaties with the Great Powers. This triggered a sonnō jōi movement led by young samurai, who criticized the ruling Tokugawa regime for its concessions to the foreigners. They therefore sought to expel the Westerners and close the country to their trade. Their second task was to bring the downfall of the shogunate and the restoration of the Imperial rule. In order to achieve this, many radical samurai mounted murderous attacks against the foreigners. One of the most serious of these incidents occurred in September 1862, when British merchant Charles Lennox Richardson was murdered by samurai from the Satsuma domain. Apart from the previous attacks this time the culprits could be identified. British minister to Japan Colonel Neale therefore demanded the punishment of the assailants and an indemnity from the bakufu for its inability to secure lives and safety of British nationals. The Tokugawa government tried to resist and resorted to delaying tactics because of its fear of internal impact, if it yielded. It was only after the British representatives demonstrated, that they are willing to use the naval forces at their disposal, that bakufu submitted.
Klíčová slova

Zpět

Patička