Přejít k obsahu


Význam rodových struktur a role rodiny v ustavování sociální identity členů řeckokatolické komunity ve městě Bajt Sáhúr (Palestinská autonomie)

Citace:
FRITZOVÁ, M. Význam rodových struktur a role rodiny v ustavování sociální identity členů řeckokatolické komunity ve městě Bajt Sáhúr (Palestinská autonomie). Lidé města, 2016, roč. 18, č. 3, s. 409-440. ISSN: 1212-8112
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Meaning of Family Structures and the Family’s Role in Establishing the Social Identity of Members of the Greek‑Catholic Community in the Town of Beit Sahour (Palestinian Autonomy)
Rok vydání: 2016
Autoři: Mgr. et Mgr. Marie Fritzová Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Tato studie si neklade za cíl hodnotit současnou humanitární krizi v arabském světě, ale naopak ukázat fungování konkrétní komunity, která je vrostlá v arabskou kulturní tradici a rodové struktury, které i v současném arabském světě hrají hlavní roli při budování sociální identity jedince. Jakým způsobem je tedy skrze rodinu a rodové vazby formována sociální identita jedinců konkrétního církevního společenství ve městě Bajt Sáhúr se pokusím ukázat v této studii. Studie pracuje s několika konkrétními příklady - starost o nemocného člena rodiny, výchova dětí a genderové postavení v konkrétní rodině, na kterých se snažím ukázat význam a důležitost rodinných vazeb pro členy zkoumané komunity.
Abstrakt EN: This article depicts the social identity of the Greek-Catholic Community in the town of Beit Sahour, with a focus on the internal interactions and relationships of its members. The present article focuses mainly on the functioning of family ties and kinship. This article is primarily based on the field research that I carried out between 2009 and 2012 in the West Bank, and which is the main source of data. By analysing and interpreting this data, I try to answer the question of how specific partial internal interactions and relationships within the community confirm or undermine the social identity of its members. This article describes the specific internal life of the Greek-Catholic Community in the town of Beit Sahour, and tries to uncover the practices that strengthen and maintain social identity within the group, such as clan and family relationships, connected also with gender issues and everyday stereotyped behaviours. I try to also show the social identity of the members of the Greek-Catholic Community shaped by family and clan structure through specific situations, such as caring for a sick member of this Community, raising children, and the specific roles of each member of the nuclear families.
Klíčová slova

Zpět

Patička