Přejít k obsahu


Distortion after Case Hardening of steels

Citace:
HÁJEK, J., KŘÍŽ, A., JIRKA, T. Distortion after Case Hardening of steels. Manufacturing Technology, 2016, roč. 16, č. 4, s. 697-702. ISSN: 1213-2489
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Distortion after Case Hardening of steels
Rok vydání: 2016
Autoři: Ing. Jiří Hájek Ph.D. , Prof. Dr. Ing. Antonín Kříž , Bc. Tomáš Jirka
Abstrakt CZ: Tvarové změny, nebo-li deformace, hrají velice důležitou roli při cementaci. Pro udržení produktivního a výhodného cementačního procesu je rozhodující udržení minimálních výsledných deformací. Cílem tohoto experimentu bylo provedení nízkotlaké cementace a následné měření tvarových změn, zbytkových napětí, charakterizace výsledné mikrostruktury a stanovení tvrdosti cementovaných vzorků. Tyto hodnoty jsou rozhodující pro kvalitu cementační vrstvy. Jako experimentální materiál byly použity nejrozšířenější cementační oceli: C15, 16MnCr5 a 15NiCr13. Zbytkové napětí bylo stanoveno rentgenovou tenzometrií.
Abstrakt EN: Dimensional changes, or distortion, play a very important role in carburizing. To keep carburizing process productive and profitable, it is crucial that the resulting distortion is minimized. The purpose of this experiment was to carry out low-pressure carburizing and measure dimensional change, residual stresses, characterize the resulting microstructures, and determine hardness in the specimens. These are the most important clues to the quality of carburized layer. Experimental materials were the most widely-used carburizing steels: C15, 16MnCr5 a 15NiCr13. Residual stresses in the surface were determined by X-ray stress measurement.
Klíčová slova

Zpět

Patička