Přejít k obsahu


Effect of the microstructure of Zn-Al and Zn-Al-Mg model alloys on corrosion stability

Citace:
PROŠEK, T., HAGSTROM, J., PERSSON, D., FUERTES, N., LINDBERG, F., CHOCHOLATÝ, O., TAXÉN, C., ŠERÁK, J., THIERRY, D. Effect of the microstructure of Zn-Al and Zn-Al-Mg model alloys on corrosion stability. CORROSION SCIENCE, 2016, roč. 110, č. 2016, s. 71-81. ISSN: 0010-938X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Effect of the microstructure of Zn-Al and Zn-Al-Mg model alloys on corrosion stability
Rok vydání: 2016
Autoři: Tomáš Prošek , Joacim Hagstrom , Dan Persson , Nuria Fuertes , Fredrik Lindberg , Ing. Ondřej Chocholatý Ph.D. , Claes Taxén , Jan Šerák , Dominique Thierry
Abstrakt CZ: Zn-5Al a Zn-3Al-2Mg modelové slitiny byly odlity a tepelně zpracovány za účelem získání zkušebních vzorků s odlišnou mikrostrukturou a identickým chemickým složením. Mikrostruktura byla charakterizována podrobným stanovením chemického složení, velikostí a rozložením přítomných fází. Hmotnostní ztráty vzorků s rozdílnou mikrostrukturou a stejným chemickým složením, které byly podrobeny cyklickému koroznímu testu a zkoušce s neoplachovými podmínkami byly rozdílné o faktor až dva. Mechanismus je hodnocen na základě měření korozní stability jednotlivých fází a chemickém a fázovém složení korozních produktů.
Abstrakt EN: Zn-5Al and Zn-3Al-2Mg model alloys were cast and heattreated in order to obtain specimens with distinct microstructures and identical chemical compositions. The microstructure was characterised in detail to identify composition, size and distribution of present phases. Mass losses of samples with different microstructures and identical chemical compositions that were subjected to a cyclic corrosion test and a test under non-rinsing conditions differed by a factor of up to two. The mechanism is discussed based on measurements of corrosion stability of individual phases and chemical and phase compositions of corrosion products.
Klíčová slova

Zpět

Patička