Přejít k obsahu


Finite element analysis of supracondylar periprosthetic femoral fracture treatment

Citace:
JANSOVÁ, M., MALOTÍN, T., KŘEN, J., VOTÁPEK, P., LOBOVSKÝ, L., HYNČÍK, L. Finite element analysis of supracondylar periprosthetic femoral fracture treatment. In Computational mechanics - EXTENDED ABSTRACTS. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň, 2016. s. 45-46. ISBN: 978-80-261-0647-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Finite element analysis of supracondylar periprosthetic femoral fracture treatment
Rok vydání: 2016
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň
Autoři: Ing. Magdalena Jansová Ph.D. , MUDr. Tomáš Malotín , Prof. Ing. Jiří Křen CSc. , Ing. Petr Votápek Ph.D. , Ing. Libor Lobovský Ph.D. , Doc. Ing. Luděk Hynčík Ph.D.
Abstrakt CZ: Cílem této studie je porovnat chování tří fixátorů užívaných k fixaci zlomeniny v extra-artikulární části distálního femuru s totální kolenní náhradou. Modely distálního femorálního hřebu, dynamického kondylárního šroubu a kondylární dlahy byly integrovány do konečně-prvkového modelu femuru s implementovanou totální kolenní náhradou a v distální části femuru byla namodelována jednoduchá extra-artikulární zlomenina. Hlavice femuru byla zatížena silou odpovídající stoji na jedné noze. Pro všechny tři fixátory bylo analyzováno napětí von Mises ve fixátoru a posuvy femuru ve všech třech hlavních směrech.
Abstrakt EN: The goal of this study is to compare the behaviour of three implants used to fixate the fracture in the extra-articular part of distal femur with a total knee arthroplasty (TKA). Models of a distal femoral nail, a dynamic condylar screw and an angled blade plate were integrated into a finite element model of femur with implemented TKA and a simple extra-articular fracture was modelled in the distal part of femur. The femoral head was loaded by a force corresponding to the load during one foot stand. The von Mises stress distribution in the implants and the displacement of femur in all three main directions were analysed for all three implants.
Klíčová slova

Zpět

Patička