Přejít k obsahu


Effect of heat treatment on microstructural changes in aluminium bronze

Citace:
HÁJEK, J., KŘÍŽ, A., CHOCHOLATÝ, O., PAKULA, D. Effect of heat treatment on microstructural changes in aluminium bronze. ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, 2016, roč. 61, č. 3, s. 925-930. ISSN: 1733-3490
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Effect of heat treatment on microstructural changes in aluminium bronze
Rok vydání: 2016
Autoři: Ing. Jiří Hájek Ph.D. , Prof. Dr. Ing. Antonín Kříž , Ing. Ondřej Chocholatý Ph.D. , Daniel Pakula
Abstrakt CZ: Tento článek shrnuje strukturní změny, ke kterým dochází během tepelného zpracování hliníkových bronzů. Dalším cílem této práce bylo zmapovat potenciál hliníkových bronzů podrobených martenzitické transformaci. Metody, které byly vybrány pro posouzení výsledků tepelného zpracování s ohledem na jejich použitelnost obsahují měření tvrdosti, pozorování mikrostruktury použitím světelného a skenovacího elektronového mikroskopu. Dalšími nástroji pro posouzení mikrostruktury a jejího složení bylo měření mikrotvrdosti a chemická analýza pomocí EDS. Důležitou částí experimentu bylo pozorování mikrostrukturách změn na zkušebním vzorku při Jominiho zkoušce prokalitelnosti. Po dokončení experimentu byly stanoveny podmínky tepelného zpracování pro získání optimálních vlastností. Mimo jiné tento článek obsahuje také informace o zlepšení korozní odolnosti hliníkových bronzů pomocí úpravy posloupnosti tepelného zpracování.
Abstrakt EN: This paper attempts to summarise the microstructural changes which take place in aluminium bronzes during heat treatment. Another objective of this study was to map the potential of a certain type of aluminium bronzes for undergoing martensitic transformation. The methods, which were chosen for assessing the results of heat treatment with regard to their availability, included measurement of hardness and observation of microstructure using light and scanning electron microscopy, Additional tools for evaluation of microstructure comprised measurement of microhardness and chemical analysis by EDS. An important part of the experiment is observation of microstructural changes in the Jominy bar during the end-quench test. Upon completing experiments of this kind, one can define the heat treatment conditions necessary for obtaining optimum properties. In addition, the paper presents important findings on how to improve the corrosion resistance of aluminium bronzes by special heat treatment sequences.
Klíčová slova

Zpět

Patička