Přejít k obsahu


Tensile test of motorcycle garment leather

Citace:
BOŃKOWSKI, T., KOTTNER, R., KRYSTEK, J., HUBIK, L., GÖRNER, T., HYNČÍK, L. Tensile test of motorcycle garment leather. In 54th International Conference on Experimental Stress Analysis (EAN 2016). Plzeň, Czech Republic: Department of Mechanics, Faculty of Applied Sciences, University of West Bohemia, 2016. s. 23-29. ISBN: 978-80-261-0624-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Tensile test of motorcycle garment leather
Rok vydání: 2016
Místo konání: Plzeň, Czech Republic
Název zdroje: Department of Mechanics, Faculty of Applied Sciences, University of West Bohemia
Autoři: Ing. Tomasz Bońkowski , Ing. Radek Kottner Ph.D. , Ing. Jan Krystek Ph.D. , Libor Hubik , Ing. Tomáš Görner Ph.D. , Doc. Ing. Luděk Hynčík Ph.D.
Abstrakt CZ: Táto práce popisuje tahové zkoušky náhodně vybraných vzorků kůže. Testy byly provedeny v souladu normou ISO 3376. Průměrný hodnoty průřezu byli, tloušťka 1,4 mm a šířka 19,8 mm, dále byli vzorky seskupeny do souboru s perforací a bez perforace. Cílem zkoušky bylo získat průměrné hodnoty pevnosti a distribuci tuhosti v testované skupině vzorku. Na dalších vzorcích bylo vykonáno cyklické zatížení pomoci troch stejných cyklů. Pomoci experimentu byly identifikovaný tři křivky parametru modelu Ogden, a to pro kůži s minimální průměrnou a maximální tuhosti.
Abstrakt EN: This work describes tensile tests of random selected leather samples. Tests were performed according to ISO 3376 standard. Dimensions of cross sections were measured (mean thickness =1.4 mm, mean width = 19.8 mm) and then samples were grouped with a view on texture (with and without perforation). The aim of the tests was to obtain average strength and distribution of stiffness in the tested group of samples. Additionally cyclic (3 cycles) tests were performed. Three sets of Ogden model parameters were identified to obtain material models for the leather having minimum, average and maximum stiffness
Klíčová slova

Zpět

Patička