Přejít k obsahu


Finite element model focused on stress distribution in the levator ani muscle during vaginal delivery

Citace:
KROFTA, L., HAVELKOVÁ, L., URBÁNKOVÁ, L., KRČMÁŘ, M., HYNČÍK, L., FEYEREISL, J. Finite element model focused on stress distribution in the levator ani muscle during vaginal delivery. INTERNATIONAL UROGYNECOLOGY JOURNAL, 2017, roč. 28, č. 2, s. 275-284. ISSN: 0937-3462
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Finite element model focused on stress distribution in the levator ani muscle during vaginal delivery
Rok vydání: 2017
Autoři: Doc. MUDr. Ladislav Krofta , Ing. Linda Havelková Ph.D. , MUDr. Linda Urbánková , MUDr. Michal Krčmář , Doc. Ing. Luděk Hynčík Ph.D. , Doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl CSc.
Abstrakt CZ: Cílem této práce byl vývoj sofistikovaného modelu vycházejícího ze snímků MRI a následná simulace změn levatoru ani (MLA) během vaginálního porodu. Pánev ženy a hlava dítěte byly modelovány tuhými tělesy. MLA a obturátorový sval byly reprezentovány Ogdenovým materiálovým modelem. Okrajové podmínky nahradily všechna anatomická omezení a podpory. Střední hodnota napětí ve svalu MLA během průchodu hlavy byla 4.91–7.93 MPa. Největší hodnoty napětí byly nalezeny v puboviscerální a purorektální části MLA (27.46 MPa). Sval MLA byl prodloužen 2,5 krát oproti své původní klidové pozici. Obecně řešeno, oblast největšího napětí byla odhalena v části připojení ke stydké kosti. Právě tato oblast je považována za oblast největšího rizika poranění s dlouhodobými komplikacemi.
Abstrakt EN: The objective of this study was to develop a sophisticated MRI-based model to simulate changes in the levator ani muscle (MLA) during vaginal delivery. The female pelvis and the fetal head were modeled by rigid bodies. The MLA and obturator were represented by Ogden material model. The boundary conditions reflected all anatomical constraints and supports. The mean stress values in the MLA during fetal head passage were 4.91–7.93 MPa. The highest stress values were induced in the pubovisceral and puborectal MLA (mean 27.46 MPa). The MLA was elongated by nearly 2.5 times from its initial resting position. The absolute stress values were highest in muscle area arising from the pubic bone. This area is at the highest risk for muscle injuries with long-term complications.
Klíčová slova

Zpět

Patička