Přejít k obsahu


Thermal effects of laser marking on microstructure and corrosion properties of stainless steel

Citace:
ŠVANTNER, M., KUČERA, M., SMAZALOVÁ, E., HOUDKOVÁ - ŠIMŮNKOVÁ, Š., ČERSTVÝ, R. Thermal effects of laser marking on microstructure and corrosion properties of stainless steel. APPLIED OPTICS, 2016, roč. 55, č. 34, s. 35-45. ISSN: 1559-128X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Thermal effects of laser marking on microstructure and corrosion properties of stainless steel
Rok vydání: 2016
Autoři: Ing. Michal Švantner Ph.D. , Ing. Martin Kučera , Ing. Eva Smazalová , Ing. Šárka Houdková - Šimůnková Ph.D. , Ing. Radomír Čerstvý
Abstrakt CZ: Laserové značení je technologie úpravy optických vlastností pomocí laseru. Článek prezentuje výzkum vlivu laserového značení na korozní vlastnosti nerezové oceli. Procesy při laserovém značení ovlivňují optické a strukturní a mohou mít za následek i snížení korozní odolnosti oceli. Byly provedeny testy různých parametrů laserového značení, korozní testy, mikroskopické analýzy, měření drsnosti, rtg difrakce a měření feritu. Byla nalezena souvislost mezi korozními testy, rtg analýzami a obsahem feritu v povrchu vzorku. Na základě výsledků jsou analyzovány a diskutovány možnosti laserového značení nerezových ocelí v souvislosti se snížením jejich korozní odolnosti.
Abstrakt EN: Laser marking is an advanced technique used for modification of surface optical properties. This paper presents research on the influence of laser marking on the corrosion properties of stainless steel. Processes during the laser beam–surface interaction cause structure and color changes and can also be responsible for reduction of corrosion resistance of the surface. Corrosion tests, roughness, microscopic, energy dispersive x-ray, grazing incidence x-ray diffraction, and ferrite content analyses were carried out. It was found that increasing heat input is the most crucial parameter regarding the degradation of corrosion resistance of stainless steel. Other relevant parameters include the pulse length and pulse frequency. The authors found a correlation between laser processing parameters, grazing incidence x-ray measurement, ferrite content, and corrosion resistance of the affected surface. Possibilities and limitations of laser marking of stainless steel in the context of the reduction of its corrosion resistance are discussed.
Klíčová slova

Zpět

Patička