Přejít k obsahu


Picosecond laser surface cleaning of AM1 superalloy

Citace:
MOSKAL, D., MARTAN, J., KUČERA, M., HOUDKOVÁ - ŠIMŮNKOVÁ, Š., KROMER, R. Picosecond laser surface cleaning of AM1 superalloy. In 9th International Conference on Photonic Technologies - LANE 2016. Heidelberg: Elsevier B.V., 2016. s. 249-257. ISBN: neuvedeno , ISSN: 1875-3892
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Picosecond laser surface cleaning of AM1 superalloy
Rok vydání: 2016
Místo konání: Heidelberg
Název zdroje: Elsevier B.V.
Autoři: Mgr. Denys Moskal kandidát nauk , Ing. Jiří Martan Ph.D. , Ing. Martin Kučera , Ing. Šárka Houdková - Šimůnková Ph.D. , Robin Kromer
Abstrakt CZ: Laserové skenovací zpracování povrchu superslitiny AM1 na bázi niklu pomocí ultrakrátkých pulsů (10 ps) je představeno jako čisticí a deoxidační zpracování. Laserové čištění je zkoumáno s dvousměrným skenováním povrchu laserovým paprskem s několika opakovacími frekvencemi pulzů. Optimální rychlost, laserová opakovací frekvence, překryv a počet opakování vrstev jsou určeny pro minimální strukturní změny na mechanicky leštěných površích AM1. Laserové čistění po posuvném laserovém texturování (sLST) je prezentován jako dvoustupňová příprava povrchu superslitiny pro žárový nástřik. Efekt akumulace tepla a teplotní pole jsou vypočteny ze semi-rovinného modelu působení tepelného zdroje vypůsobeného skenováním laserového paprsku.
Abstrakt EN: Laser scanning processing of nickel-based superalloy AM1 surfaces by ultra-short pulses (10 ps) is introduced as a cleaning and deoxidation postprocess. The laser cleaning is investigated with two-directional surface scanning by a laser beam with several frequencies of pulse generation. The optimal speed, laser pulse repetition frequency, overlapping and layer repetition count are determined for minimal structural changes on the mechanically polished AM1 surfaces. The laser cleaning after shifted laser surface texturing (sLST) is presented as a two-step preparation of a superalloy surface for thermal spraying. The heat accumulation effect and temperature fields are calculated from a semi-planar model of a laser beam scanning heat source.
Klíčová slova

Zpět

Patička