Přejít k obsahu


Tvorba strategických partnerství na mikroregionální úrovni

Citace:
JEŽEK, J. Tvorba strategických partnerství na mikroregionální úrovni. 2016.
Druh: METODIKA, PAMÁTKOVÝ POSTUP, LÉČEBNÝ POSTUP
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Creating strategic partnerships at micro-regional level
Rok vydání: 2016
Autoři: Doc. RNDr. Jiří Ježek Ph.D.
Abstrakt CZ: Cílem certifikované metodiky je poskytnout obcím, městům, především dobrovolným sdružením obcí a místním akčním skupinám soubor relevantních informací a poznatků, zpracovaný formou metodického postupu, jak zakládat, financovat, řídit (vést) a evaluovat činnost organizací meziobecní spolupráce. Novost nebo inovativnost metodiky spočívá v tom, že klade důraz na doposud opomíjené organizační a manažerské aspekty činnosti organizací meziobecní spolupráce. Metodika seznamuje s různými možnostmi řešení devíti klíčových otázek.
Abstrakt EN: The aim of the certified methodology is to provide municipalities, cities, mainly voluntary association of municipalities and local action groups, relevant information and knowledge, elaborated by a methodological procedure how to establish, fund, manage (lead) and evaluate the activities of organizations of inter-municipal cooperation. Methodology novelty or innovation lies in a fact that it emphasizes so far neglected organizational and managerial aspects of activities of inter-municipal cooperation organization. The methodology introduces various options of solving the nine key issues.
Klíčová slova

Zpět

Patička