Přejít k obsahu


Výzkum informovanosti, postojů a participace obyvatel města Plzně na projektu "Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015"

Citace:
JEŽEK, J., NOSKOVÁ, M., IRCINGOVÁ, J. Výzkum informovanosti, postojů a participace obyvatel města Plzně na projektu "Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015". Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost, 2016.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Research on awareness, attitudes and participation of city residents of Pilsen in the project "Pilsen - European Capital of Culture"
Rok vydání: 2016
Název zdroje: Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost
Autoři: Doc. RNDr. Jiří Ježek Ph.D. , Ing. Marta Nosková Ph.D. , Ing. Jarmila Ircingová Ph.D.
Abstrakt CZ: Výzkumná zpráva obsahuje výsledky dotazníkových šetření obyvatel města Plzně, zaměřených na jejich informovanost, postoje, hodnocení a participaci na projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015. Jedná se o časovou řadu výsledků za období 2012 až 2016. Jednalo se o reprezentativní výzkum - každoročně bylo dotázáno více jak 1000 respondentů.
Abstrakt EN: The report contains results of surveys of city residents of Pilsen, focusing on their awareness, attitudes, evaluation and participation in the project Pilsen - European Capital of Culture 2015. This is a time series of results for the period of years 2012 to 2016. It was the representative research; more than 1,000 respondents were interviewed yearly.
Klíčová slova

Zpět

Patička