Přejít k obsahu


Remaining lifetime assessment of the boiler tube

Citace:
BUNDA, Z., VOLÁK, J., SCHUBERT, J. Remaining lifetime assessment of the boiler tube. In METAL 2016. Ostrava: TANGER, spol. s r. o., Pavlovova 2644/6, 700 30 Ostrava-Zábřeh, 2016. s. 676-681. ISBN: 978-80-87294-67-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Remaining lifetime assessment of the boiler tube
Rok vydání: 2016
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: TANGER, spol. s r. o., Pavlovova 2644/6, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Autoři: Ing. Zbyněk Bunda Ph.D. , Ing. Josef Volák Ph.D. , Ing. Jan Schubert
Abstrakt CZ: Stanovení zbytkové životnosti představuje složitý problém vyžadující znalost jak degradačních procesů v materiálu komponent, tak provozních podmínek součástí např. zatěžování, vliv okolního prostředí. Je zde obecný zájem provozovat vyrobené součásti tak efektivně, jak je to možné a tím bez snížení jejich bezpečnosti a spolehlivosti, což by mohlo způsobit ekonomické ztráty, nebo i ztráty na lidských životech. To je problém bezpečného provozu a prodlužování životnosti v odůvodněných případech. Jako výsledek vývoje nových moderních a odolnějších materiálů, je obecným zájmem hodnotit rozsah degradačních procesů v materiálu při různých provozních podmínkách, zejména z důvodu zabránění křehkému lomu. Cílem je zaručit dlouhodobou funkci součásti již ve fázi návrhu. V současnosti je jednou z metod, která přispívá k hodnocení zbytkové životnosti, mikrostrukturní inspekce materiálů komponent. Je proto důležité, aby bylo možné vyhodnotit rozsah degradace mechanických vlastností materiálu jako výsledek různých provozních faktorů a stanovení metod pro její hodnocení.
Abstrakt EN: Assessment of remaining lifetime represents a very complicated problem, which needs the knowledge of degradation processes in the material of a component, and also the service conditions of the components, e.g. way of loading and the influence of the surrounding environment. There is a common interest to operate the produced components as effectively as possible and thus as long as possible without reducing their safety and reliability, what could cause economic and human losses. This is a problem of safe operation and its prolongation in justifiable cases. As a result of new modern and more resistant materials development, the general interest is to be able to evaluate the extent and rate of degradation processes at various service conditions, mainly to prevent the components from brittle fracture. The goal even in the stage of a component design is to guarantee their long-time operation. At present, the assessment of component material microstructure is one of the methods that makes it possible to evaluate its remaining lifetime. It is thus important to be able to evaluate the extent of material mechanical properties degradation as a result of various service factors and the elaboration of methods for its assessment. Nowadays, the evaluation of component material microstructure represents one of the possible methods for remaining lifetime assessment.
Klíčová slova

Zpět

Patička