Přejít k obsahu


Preparation of samples for in-situ deformation testing and analysis of microstructure development

Citace:
KUČEROVÁ, L., BUNDA, Z., PROCHÁZKA, J. Preparation of samples for in-situ deformation testing and analysis of microstructure development. In Metallography XVI. Košice: Trans Tech Publications Ltd, 2017. s. 95-100. ISBN: 978-3-0357-1018-2 , ISSN: 0255-5476
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Preparation of samples for in-situ deformation testing and analysis of microstructure development
Rok vydání: 2017
Místo konání: Košice
Název zdroje: Trans Tech Publications Ltd
Autoři: Doc. Ing. Ludmila Kučerová Ph.D. , Ing. Zbyněk Bunda Ph.D. , Ing. Jan Procházka
Abstrakt CZ: In-situ zkoušení je nová a progresivní metoda analýzy materiálu, která nabízí nové informace o chování individuálních fází a strukturních součástí kovů. Lokální mechanické vlastnosti nebo rozdělení napětí mohou být zjišťovány přímo pro jemné vícefázové mikrostruktury. Druhé využití in-situ stolků je v pozorování fázových přeměn, ke kterým dochází při ohřevu, chlazení nebo deformaci kovů. Během in-situ zkoušek může být prováděna rovněž EBSD analýza, pokud lze stolek natočit do správné polohy vzhledem k EBSD detektoru. Příprava vzorků pro in-situ zkoušení je velmi důležitá pro následnou úspěšnou analýzu. Tato práce se soustředí na techniku přípravy plochých vzorků oceli 42SiCr. V rámci této práce byly rovněž provedeny předběžné testy in-situ zatěžování za studena s pořízením EBSD dokumentace a sledováním vývoje mikrostruktury.
Abstrakt EN: In- situ testing is a new and progressive method of material analysis, which can offer new information about behavior of individual phases and structural components in metals. Local mechanical properties or strain distribution can be directly obtained for fine multiphase microstructures. The second application of in-situ stages lies in observation of phase transformations that occur either during heating, cooling or straining of metals. EBSD analysis can be also performed during in-situ testing if the stage allows tilting of the sample toward EBSD detector. Preparation of samples for in-situ testing is of the utmost importance for successful analysis. This work concentrated on sample preparation techniques used for flat samples of 42SiCr steel. Preliminary in-situ cold deformation tests of this steel with EBSD acquisition and observation of microstructure development were also carried out.
Klíčová slova

Zpět

Patička