Přejít k obsahu


Výpočet stupně prokování a jeho vztah k rozložení deformace uvnitř tělesa, stanovené numerickou simulací

Citace:
BENEŠOVÁ, S., KŘÍŽ, A. Výpočet stupně prokování a jeho vztah k rozložení deformace uvnitř tělesa, stanovené numerickou simulací. Kovárenství, 2016, roč. 58, s. 13-16. ISSN: 1213-9289
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Calculating the degree of forging and its relation to the distribution of deformation inside the body, using numerical simulation
Rok vydání: 2016
Autoři: Ing. Soňa Benešová Ph.D. , Prof. Dr. Ing. Antonín Kříž
Abstrakt CZ: Numerická simulace poskytuje informaci o rozložení deformace uvnitř tělesa nezávisle na metodách výpočtu na rozdíl od empirických vzorců pro stanovení stupně prokování. Dosažení velmi vysokého stupně deformace, resp. prokování, je nezbytné při tváření nástrojových ocelí s cílem získat homogenní jemnozrnnou strukturu bez řádkovitosti. Příspěvek se týká porovnání vypočteného stupně prokování podle dvou metod s úrovní a rozložením efektivní deformace uvnitř kovaného vzorku, stanovenou metodou konečných prvků v softwaru Deform.
Abstrakt EN: Numerical simulation provides information about a distribution of deformation within the body without any dependence on methods of calculations in contrast with empirical formulas for determining the degree of forging. It´s necessary to achieve a very high degree of internal deformation, respectively forging, for forming tool steel to obtain a homogeneous fine grain structure without roping. The paper concerns the comparison of the calculated degree of forging by two methods with the level and distribution of effective strain within the forged sample calculated using finite element method by software Deform.
Klíčová slova

Zpět

Patička