Přejít k obsahu


Evaluation of the Project Pilsen – European Capital of Culture 2015

Citace:
JEŽEK, J. Evaluation of the Project Pilsen – European Capital of Culture 2015. Revija za geografijo, 2016, roč. 22, č. 11-2, s. 81-94. ISSN: 1854-665X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Evaluation of the Project Pilsen – European Capital of Culture 2015
Rok vydání: 2016
Autoři: Doc. RNDr. Jiří Ježek Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá evaluací projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015. Vychází z několika empirických výzkumů, které byly realizovány většinou po skončení projektu. Představuje město Plzně a projekt Evropského hlavního města kultury od jeho iniciování po realizaci. Zabývá se přínosy projektu z hlediska návštěvnosti, investic, cestovního ruchu, dopadů na ekonomický rozvoj. Přináší také hodnocení projektu Plzeň EHMK 2015 očima jeho obyvatel.
Abstrakt EN: The paper deals with the evaluation of the project Pilsen – European Capital of Culture 2015. It is based on a few empiric research studies that were implemented after the project was finished. It presents the city of Pilsen and the project of the European Capital of Culture form its initiation to implementation. It deals with the benefits of the project from the point of view of attendance, investment, tourism, and impacts on the economic development. It also brings the evaluation of the project Pilsen - European Capital of Culture 2015 as seen by the city´s residents.
Klíčová slova

Zpět

Patička