Přejít k obsahu


Kritická analýza strategického plánování obcí, měst a regionů v České republice. Identifikace problémových oblastí a návrh řešení.

Citace:
JEŽEK, J. Kritická analýza strategického plánování obcí, měst a regionů v České republice. Identifikace problémových oblastí a návrh řešení.. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2015, 72 s. ISBN: 978-80-261-0678-4
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The critical analysis of strategic planning of municipalities, cities and regions in the Czech Republic. Identification of problem areas and a solution proposal.
Rok vydání: 2015
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Doc. RNDr. Jiří Ježek Ph.D.
Abstrakt CZ: Jedná se o empirickou analýzu, snažící se interpretovat výsledky dotazníkového šetření, kterého se zúčastnilo 573 obcí a měst všech velikostních kategorií. Zabývá se obsahem strategických plánů, participací veřejnosti, praktickým využitím po jejich schválení, hodnocením kvality výstupů atd. Zjišťuje také postoje představitelů obcí a měst ke strategickému plánování a k jeho různým formám a postupům. V neposlední řadě identifikuje problémy strategického plánování obcí, měst a regionů v České republice a nabízí řadu legislativních a metodických doporučení.
Abstrakt EN: It is an empirical analysis, trying to interpret the results of the survey, which was attended by 573 municipalities and towns of all sizes. It deals with the content of strategic plans, public participation, practical use after their approval, evaluation of the quality outputs etc. It also identifies attitudes of representatives of municipalities and towns to strategic planning and to its various forms and practices. Finally, it identifies issues of strategic planning of municipalities and regions in the Czech Republic and offers a range of legislative and methodological recommendations.
Klíčová slova

Zpět

Patička