Přejít k obsahu


Tvorba strategických partnerství na mikroregionální úrovni

Citace:
JEŽEK, J., KRBOVÁ, J., KOPP, J., ŠARADÍN, P. Tvorba strategických partnerství na mikroregionální úrovni. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2016, 95 s. ISBN: 978-80-261-0679-1
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Creating strategic partnerships at micro-regional level
Rok vydání: 2016
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Doc. RNDr. Jiří Ježek Ph.D. , Ing. Jana Krbová Ph.D. , RNDr. Jan Kopp Ph.D. , doc. Mgr. Pavel Šaradín Ph.D.
Abstrakt CZ: Publikace se skládá se ze čtyř kapitol. První kapitola představuje certifikovanou metodiku (včetně vzorového příkladu), tak jak byla schválena certifikačním orgánem – Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Další kapitoly představují teoretická a analytická východiska pro tvorbu zmíněné certifikované metodiky. Druhá kapitola shrnuje dosavadní teoretické a praktické poznatky o slučování obcí a meziobecní spolupráci. Třetí kapitola se zabývá teorii a metodikou strategického plánování v podmínkách obcí, měst a regionů. Poslední kapitola představuje koncept tzv. regionálního managementu jako cesty k zefektivnění strategického plánování na nadmístní/ mikroregionální úrovni.
Abstrakt EN: The publication consists of four chapters. The first chapter is a certified methodology (including a representative example), as approved by the certifying body - the Ministry for Regional Development of the Czech Republic. Next chapters present a theoretical and analytical basis for the creation of the certified methodology mentioned above. The second chapter summarizes the theoretical and practical knowledge about the merging of municipalities and inter-municipal cooperation. The third chapter deals with the theory and the methodology of strategic planning in terms of the municipalities, cities and regions. The last chapter introduces the concept of so called regional management as a way to streamline the strategic planning on a supra-local / micro-regional level.
Klíčová slova

Zpět

Patička