Přejít k obsahu


Spolupráce obcí a měst. České a evropské přístupy ke slučování obcí a meziobecní spolupráci

Citace:
JEŽEK, J., MALAST, J., KOPECKÝ, M., KAŇKA, L. Spolupráce obcí a měst. České a evropské přístupy ke slučování obcí a meziobecní spolupráci. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2015, 211 s. ISBN: 978-80-261-0698-2
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: A cooperation of municipalities and cities. Czech and European approaches to the merging of municipalities and inter-municipal cooperation.
Rok vydání: 2015
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Doc. RNDr. Jiří Ježek Ph.D. , JUDr. et PhDr. Jan Malast Ph.D. , Doc. JUDr. Martin Kopecký CSc. , Ing. Lukáš Kaňka
Abstrakt CZ: Kniha je věnována aktuální problematice spolupráce obcí a měst. Analyzuje zkušenosti vybraných evropských zemí a České republiky se slučováním obcí a s meziobecní spoluprací. Nabízí aktuální právní rozbor možností slučování a meziobecní spolupráce v České republice. Analyzuje také postoje českých obcí a měst k otázkám slučování a spolupráce. Na závěr nabízí koncept, jak organizovat a řídit (vést) meziobecní spolupráci a jak postupovat při zakládání úspěšné organizace meziobecní spolupráce.
Abstrakt EN: The book is devoted to topical issues of cooperation between municipalities and cities. It analyzes the experience of selected european countries and the Czech Republic with merging municipalities and inter-municipal cooperation. It offers actual legal analysis of possibilities of mergers and cooperation between municipalities in the Czech Republic. It also analyzes the attitudes of Czech municipalities and the cities on issues of mergers and cooperation. In conclusion it offers a concept of how to organize and manage (lead) inter-municipal cooperation and how to proceed in establishing a successful organization of inter-municipal cooperation.
Klíčová slova

Zpět

Patička