Přejít k obsahu


Výzkum ekonomických efektů projektu Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015

Citace:
JEŽEK, J., NOSKOVÁ, M., IRCINGOVÁ, J., JANEČEK, P. Výzkum ekonomických efektů projektu Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015. Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost, 2016.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Research on Economic Effects of the Project Pilsen European Capital of Culture 2015
Rok vydání: 2016
Název zdroje: Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost
Autoři: Doc. RNDr. Jiří Ježek Ph.D. , Ing. Marta Nosková Ph.D. , Ing. Jarmila Ircingová Ph.D. , Ing. Petr Janeček
Abstrakt CZ: Výzkumná zpráva obsahuje vývoj metodiky a výpočet ekonomických efektů (lokálních a regionálních) projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015. Metodologickým východiskem byla input-output analýza a koncept multiplikátorů. Zkoumány byly dopady na produkci, hrubou přidanou hodnotu, mzdy a platy, zaměstnanost a daně.
Abstrakt EN: The research report contains the development of methodology and calculation of the economic effects (local and regional) of the project Pilsen - European Capital of Culture 2015. The methodological foundation was the input-output analysis and the concept of multipliers. The impacts on production, gross value added, wages and salaries, employment and taxes were examined.
Klíčová slova

Zpět

Patička