Přejít k obsahu


Pokročilé geometrické deskriptory pro vyhledávání v databázích povrchových modelů

Citace:
VÁŠA, L., VANĚČEK, P., PRANTL, M. Pokročilé geometrické deskriptory pro vyhledávání v databázích povrchových modelů. PDM Technology Europe, s.r.o., 2016.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Advanced geometric descriptors for seraching in databases of surface models
Rok vydání: 2016
Název zdroje: PDM Technology Europe, s.r.o.
Autoři: Doc. Ing. Libor Váša Ph.D. , Ing. Petr Vaněček Ph.D. , Ing. Martin Prantl ,
Abstrakt CZ: Vědecko-výzkumná spolupráce probíhala se společností PDM Technology Europe s.r.o., se sídlem v Plzni. Společnost PDM Technology Europe je dodavatelem databázových řešení pro podnikovou sféru v tuzemsku i v zahraničí. Předmětem vědecko-výzkumné spolupráce byl návrh a implementace geometrických algoritmů pro pokročilé vyhledávání v databázi polygonálních 3D modelů založených na pokročilých tvarových deskriptorech vycházejících z odhadu diskrétních ekvivalentů diferenciálních vlastností diskrétních povrchů. K řešení tohoto problému neměla společnost PDM Technology Europe potřebné know-how, a proto požádala o spolupráci výzkumné centrum NTIS a podporu v rámci projektu Plzeňský podnikatelský voucher.
Abstrakt EN: The scientific cooperation has been done with the company PDM Technology Europe s.r.o., with headquarters in Pilsen. PDM Technology Europe is a supplier of database solutions for companies in Czech Republic as well as worldwide. The topic of the cooperation is design and implementation of geometric algorithms for advanced searching in a database of polygonal 3D models based on advanced shape descriptors building on estimation of discrete equivalents of differential properties of discrete surfaces. PDM Technology Europe did not have the necessary know-how for the solution of this problem, thus they requested cooperation of the NTIS science center and support from the Pilsener voucher project.
Klíčová slova

Zpět

Patička