Přejít k obsahu


Racionalizačně ergonomické hodnocení pracovního procesu

Citace:
KÁBELE, P., EDL, M. Racionalizačně ergonomické hodnocení pracovního procesu. In Průmyslové inženýrství 2016. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016. s. 94-101. ISBN: 978-80-261-0629-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Rationalization and ergonomic assessment of work process
Rok vydání: 2016
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Pavel Kábele , Doc. Ing. Milan Edl Ph.D.
Abstrakt CZ: V rámci studie proběhla analýza ovlivňujících faktorů působících na výkonnost pracovníků. Počáteční sběr informací byl realizován pozorováním na pracovišti. Po podrobném nastudování problematiky byly definovány nejčastější chyby a zásadní problémy. Na tyto problémy byla navržena opatření na zlepšení daného procesu. Došlo k eliminaci nejčastějších chyb, eliminaci zbytečných pohybů, hodnocení pracovního postoje a další racionalizační techniky. Na základě výsledků z těchto technik byl navržen optimalizovaný pracovní postup, pro který byl následně sestaven plán pro jeho efektivní zaškolení.
Abstrakt EN: Case study aims to provide affecting factors for worker efficiency. Information collection have been done by workplace observation. Main mistakes and basic problems have been identified after detail study. Each problem had draft measures to improve process. Main mistakes, needless movements have been eliminated, assesed and other racionalisation techniques have been used. On basis of these techniques have been proposed optimal workflow and effective training plan have been made for optimal workflow.
Klíčová slova

Zpět

Patička