Přejít k obsahu


Rus a svět kočovníků

Citace:
Königsmarková, A., Vitaliy, N. Rus a svět kočovníků. Plzeň, 23.11.2016 - 26.11.2016.
Druh: KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Rus´ and the World of the Nomads
Rok vydání: 2016
Autoři: Mgr. Andrea Königsmarková Ph.D. , Dr. Nagirnyy Vitaliy
Abstrakt CZ: Mezinárodní konference s následujícími subtématy: Navrhovaná témata: politické kontakty ruských knížectví s kočovníky; diplomatická poselstva; vojenské konflikty; sňatky a i dynastické aliance; společenské vazby mezi Rusí a kočovnými kmeny; obchodní kontakty; zvyky a obyčeje, kultura, umění, řemesla (přejímání cizích tradic a obyčejů, kulturní střety atd.); náboženské kontakty ruských zemí s kočovníky; vliv Rusi na kočovné kultury; vliv kočovníků na kulturu Rusi; stereotypy o vztahu Rusi a kočovníků.
Abstrakt EN: The international conference with following undersubjects: political contacts between the Rus` principalities and nomads; diplomatic legations; military conflicts; Marriages and dynastic alliances; social relations between Rus` and nomadic tribes; mercantile relations; customs, culture, art and craft (takeover of foreign traditions and customs, cultural influences etc.); Religious relations between Rus` and nomads; Influence of Rus` on the culture of the Steppe; Nomadic influence on the culture of Rus; stereotypes about relations between Rus` and nomads.
Klíčová slova

Zpět

Patička