Přejít k obsahu


Grenz-Motive in der Legende der Madonna von Neukirchen und Loučim

Citace:
KÖNIGSMARKOVÁ, A. Grenz-Motive in der Legende der Madonna von Neukirchen und Loučim. In Hussitismus und Grenze. Jan Hus, seine Zeit und Bezüge aus interdisziplinärer Perspektive. Zum 600. Todestag von Jan Hus. / Husitství a hranice. Jan Hus, jeho doba a odkaz z interdisciplinární perspektivy. K 600. výročí upálení mistra Jana Husa.. Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2016, s. 185-204. ISBN: 978-3-8300-9071-7
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: ger
Anglický název: Border motifs in the legend of the Madonna of Neukirchen and Loučim
Rok vydání: 2016
Místo konání: Hamburg
Název zdroje: Verlag Dr. Kovač
Autoři: Mgr. Andrea Königsmarková Ph.D.
Abstrakt CZ: Studie podrobně analyzuje aspekty motivu hranice v legendě o Panně Marii, která se váže k bavorskému městečku Neukirchen beim Heiligen Blut a české vesnici Loučim. Východiskem pro analýzu jednotlivých linií legendy byly dva barokní spisy (český a německý) a publikace z 19. století, která vychází z analyzovaného barokního pramene německého. Srovnáním písemných pramenů v kontextu ústního tradování legendy jsou v kapitole představeny funkce zemské hranice v kompozici legendy i symbolické elementy tohoto motivu v souvislosti s pojetím husitství a šířením mariánského kultu v období baroka.
Abstrakt EN: The study analyzes in detail the aspects of the border motifs in the legend of the Madonna of Neukirchen beim Heiligen Blut and Loučim. The basis for the analysis of the lines of the legend are two baroque sources (Czech and German) and one publication from 19th century, based on the German baroque source. Through the comparison of the written sources in the context of the oral transmission of the legend, is presented both the function of the land-border in the composition of the legend and the symbolic elements of this motif in combination with the contemplation of Hussitism and the spread of the Marian cult in the Baroque period.
Klíčová slova

Zpět

Patička