Přejít k obsahu


Modul multimodálního ovládání

Citace:
CHÝLEK, A., ŠMÍDL, L. Modul multimodálního ovládání. 2016.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Multimodal control module
Rok vydání: 2016
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Adam Chýlek , Ing. Luboš Šmídl Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Modul multimodálního ovládání umožňuje od uživatele mobilního zařízení získat aplikací požadované informace. Pro získávání informací je možné využít modalitu řečovou, grafickou nebo kombinaci těchto dvou modalit. Modul vhodným způsobem vybírá modalitu aby prezentoval požadavek na informaci uživateli a volí také vhodnou modalitu pro zadání informace. Rozhodování probíhá na základě typu požadované informace (např. zda jde o datum nebo volbu ano/ne) a pracovního režimu (např. nakládka, jízda).
Abstrakt EN: Multimodal control module allows acquisition of requested information from a user of a mobile device. The module uses speech interface, graphical interface or combination of both these modalities. Suitable modality is chosen by the module for presenting the request as well as for acquiring the input. The choice is based on the type of requested information (e.g. whether the input is a date, or yes/no answer) and mode of work (e.g. loading, driving).
Klíčová slova

Zpět

Patička