Přejít k obsahu


Vývoj materiálových vlastností a struktur nekonvenčních ocelí pomocí TMT

Citace:
JENÍČEK, Š., KÁŇA, J., OPATOVÁ, K., VOREL, I. Vývoj materiálových vlastností a struktur nekonvenčních ocelí pomocí TMT. MWWTec GmbH, 2016.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Evolution of material properties and microstructures in unconventional steels upon TMT
Rok vydání: 2016
Název zdroje: MWWTec GmbH
Autoři: Ing. Štěpán Jeníček , Ing. Josef Káňa , Kateřina Opatová , Ing. Ivan Vorel
Abstrakt CZ: Vývojová firma MWWTec, zabývající se moderními materiály a způsobem jejich zpracování, dodala k modelovému TMT zpracování dva typy materiálů, které byly speciálně připraveny pro nekonvenční postup získání vícekomponentních struktur typu AHSS a UHSS. Tyto materiály byly pomocí materiálově-technologického modelování zpracovány na termomechanickém simulátoru a analyzovány klasickou zkouškou tahem a částečně i hodnocením tvrdosti. Ze série experimentů byly získány potřebné informace, které přinesly přehledovou korelaci parametrů a materiálových vlastností. Firma MWWTec připravuje tyto materiály pro použití v konstrukčních prvcích s cílem převést virtuální poloprovoz do přímého výrobního procesu.
Abstrakt EN: The development company MWWTec which operates in the field of modern materials and their processing supplied two types of materials for experimental TMT. These materials had been specially prepared for unconventional production of multi-component structures of AHSS and UHSS types. Using material-technological modelling, these materials were processed in a thermomechanical simulator, and examined using the classical tensile test and, in part, hardness testing. This series of experiments provided the information necessary for deriving general correlations among the parameters and material properties. MWWTec prepares these materials for use in structural elements with the goal of converting the virtual pilot operation into a direct manufacturing process.
Klíčová slova

Zpět

Patička