Přejít k obsahu


Hans Küng: Židovství

Citace:
PETKEVIČ, V., BLAHUTKOVÁ, D., POHUNKOVÁ, D. Hans Küng: Židovství. 1. vyd. Brno : Barrister & Principal, 2016, 635 s. ISBN: 978-80-7485-110-0
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Hans Küng: Judaism: Between Yesterday and Tomorrow
Rok vydání: 2016
Místo konání: Brno
Název zdroje: Barrister & Principal
Autoři: Doc. RNDr. Vladimír Petkevič CSc. , Mgr. Daniela Blahutková Ph.D. , MUDr. Dagmar Pohunková
Abstrakt CZ: Překlad zprostředkovává monografii švýcarského teologa a religionisty Hanse Künga Judentum. Wesen und Geschichte (Piper, München 1991), jíž autor v 90. letech zahájil trilogii věnovanou tzv. abrahamovským náboženstvím (židovství, křesťanství, islámu). Dnes už klasická studie předkládá systematický pohled na židovství z teologické, historické a politické perspektivy. Židovské dějiny představuje jako sled epochálních konstelací neboli paradigmat. Kriticky pohlíží na vztahy křesťanství a židovství zejména ve 20. století, analyzuje předpoklady vzniku Státu Izrael i politické a náboženské aspekty jeho existence, probírá otázky židovské identity a zvažuje možnosti mezináboženského trialogu židů, křesťanů a muslimů, který závěrem spojuje s vizí světového étosu a nadějí na mír na Blízkém východě i v globalizovaném světě.
Abstrakt EN: Under the title Židovství appears the Czech translation of Hans Küng's monography Judentum. Wesen und Geschichte (München, Piper 1991; Enghlish Judaism: Between Yesterday and Tomorrow, New York, Crossroad 1992). Swiss-german theologian Hans Kung (*1928) gives a comprehensive view of Judaism and Jewishness – from a theological, historical and political perspective. The monography was written as contribution to dialogue between religions in a postmodern world. It is rated as one of the most serious and learned enncounters with Judaism by non Jewish scholar and thinker. The actual Czech translation is commented by former Czech ambassador in Israel Jiří Schneider.
Klíčová slova

Zpět

Patička