Přejít k obsahu


Use of Optical and Electron Microscopy in Evaluating Optimization by Material-Technological Modelling of Manufacturing Processes Involving Cooling of Forgings

Citace:
VOREL, I., JENÍČEK, Š., KÁŇA, J., IBRAHIM, K., KOTĚŠOVEC, V. Use of Optical and Electron Microscopy in Evaluating Optimization by Material-Technological Modelling of Manufacturing Processes Involving Cooling of Forgings. Manufacturing Technology, 2016, roč. 16, č. 6, s. 1383-1387. ISSN: 1213-2489
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Use of Optical and Electron Microscopy in Evaluating Optimization by Material-Technological Modelling of Manufacturing Processes Involving Cooling of Forgings
Rok vydání: 2016
Autoři: Ing. Ivan Vorel , Ing. Štěpán Jeníček , Ing. Josef Káňa , Ing. Khodr Ibrahim , Ing. Vratislav Kotěšovec
Abstrakt CZ: Výroba výkovků je z technologického pohledu velice složitým procesem, který je ovlivňován nesčetnou řadou vzájemně provázaných faktorů, z nichž nejdůležitější jsou teplota, velikost a rychlost deformace. Zavedený a optimalizovaný proces kování je zárukou dobrého hospodářského výsledku kovářských podniků. Vzhledem k měnícím se požadavkům trhu je však často nutné měnit velmi rychle technologické parametry výroby. To ve většině případů znamená dočasné zastavení výroby a její optimalizaci. Pomocí materiálově-technologického modelování lze tento krok provést v laboratorních podmínkách, přičemž chod výroby není přerušen. Jednotlivé optimalizace získané materiálově-technologickým modelováním jsou následně hodnoceny pomocí moderních metod světelné a elektronové mikroskopie.
Abstrakt EN: From the technological viewpoint, the manufacture of forged parts is a very complex process governed by countless interrelated factors, the most important of which include temperature profiles, and magnitude and velocity of deformation. For a forge shop, a well-established and optimized forging process guarantees sound profit. Given the changing demands of the market, the range of products and the associated manufacturing parameters must be updated frequently and rapidly. In most cases, this means production line stoppages and production capacity losses due to new process development and optimization. Using material-technological modelling, it can be carried out in laboratory conditions instead, without interfering with the production. In this paper, several optimization experiments based on material-technological modelling are evaluated using various optical and electron microscopy methods.
Klíčová slova

Zpět

Patička