Přejít k obsahu


New concept for manufacturing closed die forgings of high strength steels

Citace:
IBRAHIM, K., VOREL, I., BUBLÍKOVÁ, D., MAŠEK, B. New concept for manufacturing closed die forgings of high strength steels. Materiali in Technologije, 2016, roč. 50, č. 4, s. 623-626. ISSN: 1580-2949
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: New concept for manufacturing closed die forgings of high strength steels
Rok vydání: 2016
Autoři: Ing. Khodr Ibrahim , Ing. Ivan Vorel , Mgr. Dagmar Bublíková , Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek
Abstrakt CZ: V automobilovém průmyslu stále roste poptávka po ocelových komponentech se zlepšenými mechanickými vlastnostmi. Obvykle se jedná o oceli s vysokou pevností v kombinaci s dostatečnou tažností. S využitím ocelí s vylepšenými vlastnostmi je možné vytvářet méně objemné výrobky, což vede k úspoře materiálu a energie. Zpracování materiálu pro dosažení vysoké pevnosti a tažnosti je však obtížné. V současné době toho lze dosáhnout začleněním zbytkového austenitu v martenzitické matrici. Nová metoda tepelného zpracování uzavřeného zápustkového výkovku, nazývaná Q & P proces, vede ke kombinaci martenzitu a zbytkového austenitu s pevností nad 2000 MPa a protažení 10-15%.
Abstrakt EN: In the automotive industry, there is an ever growing demand for steel components with enhanced mechanical properties. Typically, this involves steels with high strength combined with adequate ductility. With improved properties, the structural components of these steels can be less bulky, requiring less material, energy and lower costs. Processing a material to obtain high strength and high ductility at the same time used to be rather difficult. Today, it can be accomplished by incorporating retained austenite in a martensitic matrix. A new heat-treatment method for closed-die forgings, termed Q & P process (quenching and partitioning), leads to a combination of martensite and retained austenite with strengths above 2000 MPa and an elongation of 10-15 %.
Klíčová slova

Zpět

Patička