Přejít k obsahu


Manipulátor pro kontrolu potrubí, zejména pro kontrolu svarů potrubí s omezeným přístupem

Citace:
ČECHURA, T., JÁGER, A., ŠVEJDA, M., RAUSCH, I., ŠMOLÍK, P. Manipulátor pro kontrolu potrubí, zejména pro kontrolu svarů potrubí s omezeným přístupem. Praha, 2016.
Druh: PATENT, UŽITNÝ VZOR, PRŮMYSLOVÝ VZOR
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Manipulator for inspection of pipes, especially for inspection pipe welds with restricted access
Rok vydání: 2016
Místo konání: Praha
Název zdroje: Úřad průmyslového vlastnictví
Autoři: Ing. Tomáš Čechura , Ing. Arnold Jáger , Ing. Martin Švejda Ph.D. , Ing. Ivan Rausch , Ing. Petr Šmolík
Abstrakt CZ: Technické řešení se týká manipulátoru ke kontrole potrubí, zejména k provádění nedestruktivní kontroly obvodových svarů potrubí z vnějšího povrchu, zvláště výhodně v místech, kde je přístup ke svaru omezen, a to jak ve směru osy potrubí, tak i ve směru radiálním, případně v bou směrech. Manipulátor je využitelný pro kontrolu potrubních systémů o vnějších průměrech od 200 mm do 1250 mm ve všech průmyslových odvětvích a ve všech typech elektráren, zvláště výhodně je využitelné pro kontroly prováděné na potrubních systémech z nemagnetických materiálů instalovaných na provozovaných jaderných elektrárnách.
Abstrakt EN: The technical solution deals with the manipulator for Non-Destructive inspection circumferential welds of the pipes from the outside surface. This approach is convenient especially for the welds with very restricted access (in radial, axial or both directions). The manipulator is usefull for inspection of the pipes of an outside diameter from 200 mm to1250 mm in all industrial fields and power plants (especially for inspections of nonmagnetic pipe systems installed on the nuclear power plants).
Klíčová slova

Zpět

Patička