Přejít k obsahu


Cyclic Response of Footing with Embedment Depth on Multi-Layered Geocell-Reinforced Bed

Citace:
KHALAJ, O., DAVARIFARD, S., TAFRESHI, S.N.M., MAŠEK, B. Cyclic Response of Footing with Embedment Depth on Multi-Layered Geocell-Reinforced Bed. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Praha: IOP Publishing Ltd., 2016. s. 1-9. ISBN: neuvedeno , ISSN: 1755-1307
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Cyclic Response of Footing with Embedment Depth on Multi-Layered Geocell-Reinforced Bed
Rok vydání: 2016
Místo konání: Praha
Název zdroje: IOP Publishing Ltd.
Autoři: Dr. Omid Khalaj , Shervin Davarifard , Seyed Naser Moghaddas Tafreshi , Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek
Abstrakt CZ: Za účelem zmapování vlivu hloubky vetknutí na sedání základové patky v podloží zpevněném geobuňkami byla provedena série cyklických zatěžovacích zkoušek deskou o průměru 300 mm uloženou na několika vrstvách geobuněk ve zkušební šachtě o půdorysných rozměrech 2000*2000 mm a hloubce 700 mm. Z výsledků vyplývá, že uložením vrstev geobuněk do podloží vetknuté základové patky nesené jednou vrstvou geobuněk má větší dopad na zvýšení pružnosti spolu se snížením kumulovaného plastického a celkového sedání soustavy. Tato studie dále porovnává výsledky podle poměru hloubky vetknutí při zpevnění jednou vrstvou geobuněk a dvěma a třemi vrstvami geobuněk v podloží a při nulové hloubce vetknutí.
Abstrakt EN: In order to investigate the effect of embedment depth on settlement of footing supported by geocell-reinforced bed, a series of cyclic plate loading at a diameter of 300 mm supported by layers of geocell in a test pit of 2000*2000 mm in plane and 700 mm in depth, were performed. The results show that installation of the geocell layers in the foundation bed toward embedded footing supported by one layer geocell has more effect on increasing the resilient behaviour in addition to reduction of accumulated plastic and total settlement of system. The study also compares the embedment depth ratio of one layer geocell reinforcement with two and three layer geocell reinforcement bed with no embedment depth.
Klíčová slova

Zpět

Patička