Přejít k obsahu


Human cognitive enhancement tested in virtual city environment

Citace:
FAJNEROVA, I., HEJTMÁNEK, L., RYDLO, H., MOTÝL, J., ORAVCOVÁ, I., ZÍTKA, T., HRANIČKA, J., HORÁČEK, J., ŽÁČKOVÁ, E. Human cognitive enhancement tested in virtual city environment. In The 11th International Conference on Disability, Virtual Reality and Associated Technologies : Proceedings. Reading: The University of Reading, 2016. s. 295-298. ISBN: 978-0-7049-1547-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Human cognitive enhancement tested in virtual city environment
Rok vydání: 2016
Místo konání: Los Angeles, USA
Název zdroje: The University of Reading
Autoři: I. Fajnerova , L. Hejtmánek , H. Rydlo , J. Motýl , I. Oravcová , Tomáš Zítka , Bc. Jan Hranička , J. Horáček , PhDr. Eva Žáčková Ph.D.
Abstrakt CZ: Studie se zabývá problematikou vylepšování lidské kognice. Jejím cílem je mapovat klíčové okamžiky v interakci biologického a technického, které mají kapacitu silně ovlivnit a proměnit kognitivní procesy jako např. prostorovou paměť a navigační schopnosti.
Abstrakt EN: The presented study focuses on human cognitive enhancement (HCE). Our aim is to map the key moments in interfacing of biology and technology that have the capacity to strongly affect and transform cognitive processes, such as spatial memory and navigation.
Klíčová slova

Zpět

Patička