Přejít k obsahu


INFLUENCE OF INITIAL SURFACE STATE ON LASER SURFACE TEXTURING RESULT

Citace:
MOSKAL, D., MARTAN, J., SMAZALOVÁ, E., HOUDKOVÁ - ŠIMŮNKOVÁ, Š. INFLUENCE OF INITIAL SURFACE STATE ON LASER SURFACE TEXTURING RESULT. In METAL 2016-25th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials. Ostrava: Tanger Ltd., 2016. s. 910-915. ISBN: 978-80-87294-67-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: INFLUENCE OF INITIAL SURFACE STATE ON LASER SURFACE TEXTURING RESULT
Rok vydání: 2016
Místo konání: Brno
Název zdroje: Tanger Ltd.
Autoři: Mgr. Denys Moskal kandidát nauk , Ing. Jiří Martan Ph.D. , Ing. Eva Smazalová , Ing. Šárka Houdková - Šimůnková Ph.D.
Abstrakt CZ: Laserové texturovaní povrchu (LPT) je jednou z metod modifikace povrchu za účelem získání specifických vlastností. Obsahem článku je studie vlivu stavu povrchu kluzných ložisek na laserové texturovaní ložisek. Původní povrch s drsností Ra = 0.13 ?m byl použit texturován pomocí metody posuvnáho laserového texturovaní povrchu (pLPT) ultrakratkými pulsy. V okolí texturovaných objektů byl detekován vznik nad-povrchových struktur (FNP). Jejich morfologie a chemické složení bylo zhodnoceno pomocí SEM s EDX spektrometrem v porovnání s neopracovaným povrchem. Byly navrženy dva způsoby potlačení vzniku FHD struktur - mechanické leštění povrchu před texturováním Ra = 0.01 ?m a optimalizace parametrů laseru. Dále bylo v článku modelováno šíření teplotní pole v okolí texturovaného objektu. Šíření tepla bylo zhodnoceno pro různé parametry laserového zpracování s použitím polo-plošného termického modelu. Efekt akumulací tepla byl stanoven pro dva druhy pLPT - pulzní a multipulzní. Byly prezentovány výhody a nevýhody obou metod potlačení vzniku FNP struktur.
Abstrakt EN: Laser surface texturing (LST) is one of the methods for obtaining surfaces with specific properties. In this paper the influence of initial surface state of sliding bearing steel on laser texturing of this material was studied. Initial surface with roughness R_a = 0.13 ?m was used for providing shifted laser surface texturing (sLST) by ultrashort laser pulses. On initial ?rough? surface laser formation of above-surface-growth (ASG) structures was found. Morphology and chemical composition of the ASG structures were analysed by SEM with EDX spectrometer in comparison with initial surface. Two ways of regression of ASG structures were investigated - fine mechanical repolishing of surface for R_a = 0.01 ?m and optimisation of laser processing parameters. It was found that the most suitable method of ASG structures regression is optimisation of laser processing parameters in comparison with mechanical repolishing. Regression of ASG structures formation by optimisation of laser processing parameters was provided by application higher laser fluence. Temperature field distribution for different laser processing parameters is determined from semi-planar thermal model. Heat accumulation effect is evaluated for both - sLST by simple pulses and burst mode. Advantages and disadvantages ofpresented methods for regression of ASG structures formation were discussed with theoretical background. Presentedresults improve understanding of physical principles of ASG structures formation and the ways for their regression.
Klíčová slova

Zpět

Patička