Přejít k obsahu


Spherical RBF Vector Field Interpolation: Experimental Study

Citace:
ŠMOLÍK, M., SKALA, V. Spherical RBF Vector Field Interpolation: Experimental Study. In IEEE 15th International Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics. Danvers: IEEE, 2017. s. 431-434. ISBN: 978-1-5090-5654-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Spherical RBF Vector Field Interpolation: Experimental Study
Rok vydání: 2017
Místo konání: Danvers
Název zdroje: IEEE
Autoři: Ing. Michal Šmolík , Prof. Ing. Václav Skala CSc.
Abstrakt CZ: Interpolace pomocí radiálních bázových funkcí (RBF) je známá technika pro interpolaci roztroušených dat. Prezentujeme a testujeme RBF interpolaci na sféře, která využívá sférickou metriku vzdálenosti po povrchu koule místo Euklidovské vzdálenosti. Ukážeme jak interpolace vektorového pole závisí na hodnotě shape parametru u RBF a nalezneme optimální shape parametr pro naše experimenty.
Abstrakt EN: The Radial Basis Function (RBF) interpolation is a common technique for scattered data interpolation. We present and test an approach of RBF interpolation on a sphere which uses the spherical distance on the surface of the sphere instead of the Euclidian distance. We show how the interpolation of vector field data depends on the value of shape parameter of RBF and find the optimal shape parameter for our experiments.
Klíčová slova

Zpět

Patička