Přejít k obsahu


BSV 1 - funkční vzorek brýlí pro nevidomé

Citace:
LANG, V., MOSKAL, D., SMETÁK, L., TOLAR, D., KLEPÁČEK, J. BSV 1 - funkční vzorek brýlí pro nevidomé. 2016.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: BSV 1 – functional sample of glasses for a blind
Rok vydání: 2016
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Vladislav Lang Ph.D. , Mgr. Denys Moskal kandidát nauk , Bc. Ladislav Smeták , Ing. David Tolar , Ing. Jan Klepáček Ph.D.
Abstrakt CZ: Byl vyvinut funkční vzorek brýlí pro nevidomé. Funkční vzorek je složen z dvojice kamer, přenosného mikropočítače, řídicí jednotky, napájecího modulu a mikroaktuátorů. Zpracování obrazu je realizováno v mikropočítači v softwaru na bázi knihovny robotického vidění openCV. Brýle informují nevidomého o překážkách v definované výseči prostoru snímaného dvojicí kamer. Kamery jsou umístěny na čele nevidomého společně s mechanickými aktuátory vytvářejícími tlak nebo vibrace na pokožku nevidomého. Obraz z kamer je zpracován na prostorovou mapu okolí. Zpracování obsahuje filtraci, škálování objektů ve snímaném poli a korekci 3D mapy. Výsledek je pak předán nevidomému prostřednictvím mechanických aktuátorů.
Abstrakt EN: A functional sample of glasses for a blind was developed. The functional sample is contains: double camera, portable microcomputer, control unit, power source and mechanical micro-actuators. Image processing is running on portable microcomputer in software based on robotic vision library openCV. The glasses are detecting of the obstacle in predefined by cameras field of view. The cameras are placed on the forehead of a blind together with mechanical actuators. The actuators are sources of pressure or vibration on skin of a blind. The images from the cameras are processed to 3D map. Processing contains filtering, scaling of objects in visual field and correction of 3D map. The output data are transferred to a blind mechanical actuators.
Klíčová slova

Zpět

Patička