Přejít k obsahu


Behaviour of new ODS alloys under single and multiple deformation

Citace:
MAŠEK, B., KHALAJ, O., NOVÝ, Z., KUBINA, T., JIRKOVÁ, H., SVOBODA, J., ŠTÁDLER, C. Behaviour of new ODS alloys under single and multiple deformation. Materiali in Tehnologije, 2016, roč. 50, č. 6, s. 891-898. ISSN: 1580-2949
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Behaviour of new ODS alloys under single and multiple deformation
Rok vydání: 2016
Autoři: Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek , Dr. Omid Khalaj , Ing. Zbyšek Nový , Tomáš Kubina , Dr. Ing. Hana Jirková , RNDr. Jiří Svoboda DSc. , Ing. Ctibor Štádler
Abstrakt CZ: Zpracování konvenčních surovin pomocí inovativních metod může přinést nové konstrukční materiály se zvláštními mechanickými a fyzikálními vlastnostmi, a nabídnout tak nové možnosti jejich použití v některých průmyslových odvětvích. Takové zpracování umožňují metody práškové metalurgie, kdy se používají prášky s kovovou matricí a disperzí stabilních částic připravené mechanickým legováním a zhutněné za tepla válcováním. Testy nových slitin na bázi Fe-Al zpevněných disperzí oxidů (ODS) proběhly formou různých režimů s jednorázovým a vícenásobným termomechanickým zpracováním za různých teplot. Z výsledků plyne, že termomechanické zpracování má u nových slitin ODS významný vliv, kdy vede k mikrostrukturním změnám. K jejich rozboru byly použity různé metody, např. světelná mikroskopie, řádkovací elektronová mikroskopie a rentgenová difrakční analýza.
Abstrakt EN: The application of innovative processing techniques to conventional raw materials can lead to new structural materials with specific mechanical and physical properties, which open up new possibilities of use in some areas of industry. The processing is enabled by powder metallurgy, which utilizes powders consisting of a metal matrix with dispersed stable particles achieved by mechanical alloying and their hot consolidation by rolling. New oxide dispersion strengthened (ODS) Fe-Al-based alloys are tested under different single and multiple thermomechanical treatments at different temperatures. The results show that new ODS alloys are significantly affected by the thermo-mechanical treatment, leading to microstructural changes. Their analysis is performed using different analytical methods such as optical microscopy, scanning electron microscopy and X-ray diffraction analysis.
Klíčová slova

Zpět

Patička