Přejít k obsahu


Funkční vzorky porézních katalyzátorů.

Citace:
POKORNÁ, D., CUŘÍNOVÁ, P., FAJGAR, R., POLA, J., KŘENEK, T., KOVÁŘÍK, T., POLA, M., DUCHEK, P., VÁLA, L., NOVÁK, L., JANEČEK, V. Funkční vzorky porézních katalyzátorů.. 2016.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Functional samples of porous catalysts.
Rok vydání: 2016
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Dana Pokorná , Petra Cuřínová , Radek Fajgar , Josef Pola , Ing. Tomáš Křenek Ph.D. , Ing. Tomáš Kovářík Ph.D. , Michal Pola , Doc. Ing. Petr Duchek CSc. , Lukáš Vála , Libor Novák , Vladimír Janeček
Abstrakt CZ: Funkční vzorky kompositních katalyzátorů pro Fentonovu degradaci antibiotik v odpadních vodách byly připraveny sorpcí hercynitu na porézní keramický filtr Vukopor, laserově ablativní deposicí magnetitu na porézní geopolymer a laserově ablativní deposicí magnetitu na děrovaný vysokotlaký polyethylén PAQ 800+ . Vzorky byly charakterizovány EDX-SEM elektronovou mikroskopií a jejich účinnost pro degradaci antibiotik byla hodnocena pomocí LC-MS spektroskopie. Prvé dva vzorky jsou použitelné jako fixované filtrační lože a třetí jako pohyblivé suspendované částice v průtočném reaktoru pro degradaci antibiotik a jiných polutantů v odpadních vodách.
Abstrakt EN: Functional samples of composite catalysts for Fenton degradation of antibiotics in waste water were prepared by sorption of hercynite on porous ceramic filter Vukopor, laser ablative deposition of magnetite on porous geopolymer, and laser ablative deposition of magnetite on extruded high-density polyethylene PAQ 800+. The samples were characterized by EDX-SEM electron microscopy and their efficiency for degradation of antibiotics was assessed by means of LC-MS spectroscopy. The former samples are usable as fixed filtration bed and the latter as suspended bodies in a flow reactor for degradation of antibiotics and other pollutants in waste water.
Klíčová slova

Zpět

Patička