Přejít k obsahu


Design of a Composite Leaf Spring for Railway Vehicles

Citace:
SEDLÁČEK, F., BERNARDIN, P., LAŠOVÁ, V. Design of a Composite Leaf Spring for Railway Vehicles. In Proceedings of the 27th DAAAM International Symposium. Vienna: DAAAM International, 2016. s. 493-500. ISBN: 978-3-902734-08-2 , ISSN: 1726-9679
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Design of a Composite Leaf Spring for Railway Vehicles
Rok vydání: 2016
Místo konání: Vienna
Název zdroje: DAAAM International
Autoři: Ing. František Sedláček , Ing. Petr Bernardin , Doc. Ing. Václava Lašová Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek se zabývá návrhem/optimalizací listové pružiny pro železniční vozidla s využitím kompozitních materiálů. Optimalizace byla vytvořena na základě základních mechanických parametrů stávajícího řešení – konvenční ocelové listové pružiny. Pro získání těchto základních parametrů byla provedena numerická simulace, která byla následně ověřena za pomoci experimentálního měření. Jako materiál kompozitní listové pružiny bylo použito jednosměrné tkaniny ze skelných vláken v kombinaci s epoxydovou pryskyřicí. Základní tvar kompozitní listové pružiny byl vytvořen za pomoci geometrické optimalizace. Pro ověření pevnostních parametrů kompozitní listové pružiny byl vytvořen pokročilý MKP model, který respektuje jednotlivé vrstvy včetně překryvů a doteků matrice. Pro vyhodnocení pevnosti kompozitní pružiny bylo použito pevnostní kritérium maximum stress a pro vyhodnocení interlaminárního porušení laminátu bylo použito pevnostní kritérium transverse shear.
Abstrakt EN: The paper deals with the design/optimization of a leaf spring for railway vehicles using composite materials. The optimization was carried out based on the main mechanical parameters of the current design solution for steel leaf springs. A numerical simulation was created to obtain the data, then the simulation was verified using an experimental test. Glass fibre reinforcement with epoxy resin was chosen as the material for the composite leaf spring. The main shape of the composite leaf spring was created using geometrical optimization. An advanced finite element model which modelled individual plies of the laminate was created to check the strength of the composite spring. A maximum stress strength criterion and transverse shear interlaminar criterion were used to evaluate the failure index.
Klíčová slova

Zpět

Patička