Přejít k obsahu


Electrolytic nickel-plating for surface protection against high-temperature oxidation and decarburization

Citace:
KÁŇA, J., RUBEŠOVÁ, K., KREIBICH, V., MAŠEK, B. Electrolytic nickel-plating for surface protection against high-temperature oxidation and decarburization. In METAL 2016. Ostrava: TANGER, spol. s r. o., Pavlovova 2644/6, 700 30 Ostrava-Zábřeh, 2016. s. 398-402. ISBN: 978-80-87294-67-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Electrolytic nickel-plating for surface protection against high-temperature oxidation and decarburization
Rok vydání: 2016
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: TANGER, spol. s r. o., Pavlovova 2644/6, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Autoři: Ing. Josef Káňa , Kateřina Rubešová , Viktor Kreibich , Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek
Abstrakt CZ: Při výzkumu ocelí je jejich zpracování, ať již při primárním zpracování hutních polotovarů, tak i při sekundárním zpracování na finální tvářený výrobek, například výkovek, je charakteristická vysoká teplota, spojená s povrchovou oxidací a oduhličením. Při materiálově-technologickém modelování jsou používány zkušební vzorky malých rozměrů, které jsou zpracovány za stejných podmínek, jako při reálných procesech. Ze vzorků po expozici jsou poté vyráběny zkušební tyče pro různé mechanické zkoušky. V případě silného oduhličení může způsobit povrchová vrstva značné odchylky mechanických vlastností od termomechanicky zpracovaného materiálu bez povrchového ovlivnění. Proto byly hledány možnosti, jak lze jednoduchým způsobem zamezit vhodnou barierou vzniku okují na povrchu zkušebních vzorů a zároveň získat materiál bez podpovrchového oduhličení. Jednou z možností je použití elektrolytického poniklování s vrstvou o tloušťce 15 až 10 mikronů. Touto jednoduchou a dostupnou metodou byly získány velmi dobré výsledky při ochraně vzorků při vysokoteplotních expozicích.
Abstrakt EN: In steel research, as well as in the manufacture of semi-finished metallurgical products and finished formed products, such as forged parts, the material is often heated to high temperatures which leads to surface oxidation and decarburization. Material-technological modelling involves the use of small-size specimens which are treated according to schedules identical to those in real-world processing. From these treated specimens, test bars are made for various mechanical tests. If severe decarburization occurs, the affected surface layer may give rise to substantially different results of mechanical testing than in a thermomechanically treated material with an intact surface. Therefore, protective barriers were sought by which formation of scale on the surface of test specimens, and decarburization in subsurface layers could be prevented. One of the available options involves depositing a coating of 10-15 micrometre thickness by electrolytic nickel-plating. By this simple and readily-available technique, very good protection was obtained for specimens exposed to high temperatures.
Klíčová slova

Zpět

Patička